Netwerk Klimaat uitgelegd

De VVSG kreeg van de Vlaamse regering het vertrouwen om de ondersteuning van de lokale besturen op vlak van klimaat vorm te geven. Het regeerakkoord bevat doelstellingen om het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen op hun grondgebied te verminderen en de hernieuwbare energieproductie te verhogen. 

Lokale besturen zijn hierin een cruciale speler. Een grote meerderheid onderschreef dan ook het burgemeestersconvenant. Maar er liggen nog heel wat uitdagingen op de plank.  

Het Netwerk Klimaat moet zorgen voor een professionele ondersteuning in samenwerking met tal van betrokken partners. Geen praatbarak, maar een hands-on aanpak gericht op concrete resultaten op het terrein. Die moeten dan op hun beurt als voorbeeld dienen voor andere lokale besturen. Jaarlijks wordt een werkingsprogramma opgesteld dat de werking moet concretiseren.

Het Netwerk Klimaat bestaat uit een strategisch overleg, een operationeel overleg en een klankbordgroep.

Recente items

Jaarverslag Netwerk Klimaat 2022: hands-on aanpak voor concrete resultaten op het terrein 1
Nieuws - 03-10-2023
Jaarverslag Netwerk Klimaat 2022: hands-on aanpak voor concrete resultaten op het terrein
# Energie en klimaat, Werking Netwerk Klimaat, Milieu, klimaat & duurzaamheid Lees meer
Evaluatie VVSG Netwerk Klimaat: geef jouw mening 2
Nieuws - 21-09-2023
Evaluatie VVSG Netwerk Klimaat: geef jouw mening
# Werking Netwerk Klimaat, Milieu, klimaat & duurzaamheid Lees meer
Personeel: Menskracht grootste knelpunt bij klimaatbeleid 3
Kennisitem - 29-06-2023
Personeel: Menskracht grootste knelpunt bij klimaatbeleid
# Werking Netwerk Klimaat, Personeelsbeleid, Milieu, klimaat & duurzaamheid, Bestuur Lees meer