Circulaire economie voor lokale besturen

Dankzij de circulaire economie is het tijdperk van reuse - reduce- en repair aangebroken. 

Het lineaire economische systeem van consumeren en produceren geraken stilaan verleden tijd. De trend van de circulaire economie richt zich op onder andere waardebehoud, ketensamenwerking en het bannen van schadelijke stoffen. 

In een circulaire economie worden tal van oplossingen toegepast om grondstoffen en producten zo hoogwaardig mogelijk te blijven inzetten in de economie. Ze worden hersteld, gedeeld, hebben een hoge tweedehandswaarde, zijn upgradebaar, kunnen makkelijk uit elkaar gehaald worden en omgevormd worden tot nieuwe producten. De gekozen materialen zijn bij de geboorte gerecycleerd of biogebaseerd, en bij het levenseinde recycleerbaar of afbreekbaar.

Ook technologie kan de circulaire economie faciliteren en optimaliseren. Denk aan een platform of digitale tool om materialen te volgen of om het hergebruik van producten, materialen, grondstoffen... te optimaliseren.  De circulaire economie heeft als doelstelling om de levenskwaliteit te verbeteren,  ondermeer door een reductie van CO2, en door grondstoffen, producten en de steeds schaarsere ruimte beter te benutten. Ook steden en gemeenten zetten stappen van een lineaire naar een circulaire economie. 

Heb je vragen over circulaire economie en wat jouw lokaal bestuur hiermee kan doen? Dan verwijzen wij jou graag door naar Vlaanderen Circulair.

  • Wil je je als lokaal bestuur verder verdiepen in circulair bouwen of wil je zelf een project opstarten, dan vind je de nodige informatie op Vlaanderen Circulair Bouwen.
  • Heb je vragen met betrekking tot circulaire aankopen en/of concrete circulaire criteria in bestekken bezoek dan de website Circulair Aankopen Vlaanderen.

Steden en gemeenten die kringlopen (willen) sluiten, of het nu over stromen van water, voedsel, afval, materialen, mensen of energie gaat kunnen bij haar terecht. Steden en gemeenten doen dit niet alleen, maar in partnerschap met elkaar en met bedrijven, organisaties en burgers. Samen zetten we in op slim productdesign, recyclage, herbruik en bewust verbruik. Samen evolueren we naar een klimaatneutrale economie waarin lokale, verpakkingsvrije productie centraal staat, en transport zo veel mogelijk wordt uitgespaard. Maar een kringloopeconomie zet ook in op deeleconomie en sociale economie om materialen-, diensten- en ruimtegebruik te optimaliseren.

 

Praktijk informatie

Lokaal en circulair, werken aan de toekomst

# Werken en ondernemen, Milieu, klimaat & duurzaamheid

In deze inspiratiegids tonen we voorbeelden, getuigenissen en idee├źn om de circulaire economie verder uit te bouwen.

Lees meer

Recente items

Groener? Duurzamer? Ook jouw welzijns- of zorgorganisatie kan bijdragen aan een betere toekomst 1
Nieuws - 12-01-2023
Groener? Duurzamer? Ook jouw welzijns- of zorgorganisatie kan bijdragen aan een betere toekomst
# Duurzame ontwikkeling, Gezondheidsbeleid, Ouderen- en thuiszorg, Kinderopvang en gezinsbeleid, Energie en klimaat, Water | Klimaatadaptatie, SDG's, Ouderenzorg, Lokale voedselstrategie, Lokaal Sociaal Beleid, Publieke zorg, Thuiszorg, Lerende netwerken afvalbeleid, Circulaire economie, Afvalpreventie en hergebruik, Omgeving, Samenleving, gezin & welzijn, Milieu, klimaat & duurzaamheid Lees meer
Klimaatdag 2022: Steden en gemeenten zetten volop in op klimaatuitdagingen 2
Nieuws - 14-10-2022
Klimaatdag 2022: Steden en gemeenten zetten volop in op klimaatuitdagingen
# Energie en klimaat, Water | Klimaatadaptatie, Milieu, Circulaire economie, Afval inzamelen, Milieu, klimaat & duurzaamheid Lees meer
Kies voor een milieuverantwoord beheer van het wagenpark 3
Nieuws - 15-07-2022
Kies voor een milieuverantwoord beheer van het wagenpark
# Milieu, Circulaire economie, Milieu, klimaat & duurzaamheid Lees meer
Burgerinitiatieven ondersteunen: theorie en praktijk 4
Kennisitem - 06-07-2022
Burgerinitiatieven ondersteunen: theorie en praktijk
# Burgerparticipatie, Circulaire economie, Energie en klimaat, Milieu, klimaat & duurzaamheid, Bestuur Lees meer