Sinds eind april werkt de VVSG terug actief omtrent het thema circulaire economie, bijgevolg is deze pagina in opbouw. Je zal dus geregeld wijzigigingen zien in de inhoud.

Heb je concrete vragen omtrent circulaire economie? Dan kan je contact opnemen met Elke de Taeye via het e-mailadres elke.detaeye@vvsg.be.

 

Circulaire economie is een term die veel ladingen dekt. Hieronder vind je dan ook enkele video's die kort toelichten (1) wat circulaire economie is, (2) Op welke beleidsthema's je als lokaal bestuur kan inzetten en (3) hoe je hiermee aan de slag kan gaan.

Vanuit de VVSG werd er gekozen om naast afval ook in te zetten op 5 thema's die volgens ons momenteel prioritair zijn. Het gaat om onderstaande thema's:

  1. Circulaire aankopen
  2. Circulair waterbeheer
  3. Circulaire bedrijventerreinen
  4. Circulair bouwen en renoveren
  5. Circulaire mobiliteit

We vullen deze pagina stelstelmatig aan met uitleg over de verschillende thema's. Daarnaast zal je ook een overzicht krijgen van financiële mogelijkheden en goede praktijken.

Praktijk informatie

Lokaal en circulair, werken aan de toekomst

# Werken en ondernemen, Milieu, klimaat & duurzaamheid

In deze inspiratiegids tonen we voorbeelden, getuigenissen en ideeën om de circulaire economie verder uit te bouwen.

Lees meer

Recente items

Aanbod herbruikbaar cateringmateriaal bij Vlaamse afvalintercommunales 1
Kennisitem - 27-03-2023
Aanbod herbruikbaar cateringmateriaal bij Vlaamse afvalintercommunales
# Afval, Energie en klimaat, Afval inzamelen, Circulaire economie, Horeca, Milieu, klimaat & duurzaamheid Lees meer
Meer plastic recycleren? Ontdek richtlijnen voor lokale besturen 2
Nieuws - 28-02-2023
Meer plastic recycleren? Ontdek richtlijnen voor lokale besturen
# Afval inzamelen, Afval, Circulaire economie, Milieu, klimaat & duurzaamheid Lees meer
Groener? Duurzamer? Ook jouw welzijns- of zorgorganisatie kan bijdragen aan een betere toekomst 3
Nieuws - 03-02-2023
Groener? Duurzamer? Ook jouw welzijns- of zorgorganisatie kan bijdragen aan een betere toekomst
# Duurzame ontwikkeling, Gezondheidsbeleid, Ouderen- en thuiszorg, Kinderopvang en gezinsbeleid, Energie en klimaat, Water | Klimaatadaptatie, SDG's, Ouderenzorg, Lokale voedselstrategie, Lokaal Sociaal Beleid, Publieke zorg, Thuiszorg, Lerende netwerken afvalbeleid, Circulaire economie, Afvalpreventie en hergebruik, Omgeving, Samenleving, gezin & welzijn, Milieu, klimaat & duurzaamheid Lees meer
Klimaatdag 2022: Steden en gemeenten zetten volop in op klimaatuitdagingen 4
Nieuws - 14-10-2022
Klimaatdag 2022: Steden en gemeenten zetten volop in op klimaatuitdagingen
# Energie en klimaat, Water | Klimaatadaptatie, Milieu, Circulaire economie, Afval inzamelen, Milieu, klimaat & duurzaamheid Lees meer