De laatste jaren zien we steeds meer circulaire projecten en initiatieven van overheden, burgers en ondernemingen. Ze maken duidelijk dat steden, gemeenten en regio’s een cruciale rol spelen in de transitie naar een duurzame samenleving. Circulaire economie omvat echter heel wat verschillende beleidsdomeinen. We lichten 6 specifieke thema's verder toe, bieden stappenplannen, voorbeelden en dergelijke aan. Bij vragen neem contact op met elke.detaeye@vvsg.be.

Wat is circulaire economie?

Er zijn heel wat definities en modellen die verduidelijken wat circulaire economie is en hoe je hieraan kan werken. De VVSG maakte enkele jaren geleden een video waarin het concept werd uitgelegd. 

Wat is een circulaire gemeente?

Een circulaire gemeente bevordert de transitie van een lineaire naar een circulaire economie op een geïntegreerde manier, via het geheel van gemeentelijke functies, diensten en plekken en dit in samenwerking met burgers, bedrijven en kennisinstellingen.

In de praktijk betekent dit een verschuiving van het "take, make, dispose"-model van de lineaire economie naar een economisch systeem waarin businessmodellen en aangepast gedrag leiden tot een ontkoppeling van economische activiteiten en grondstoffengebruik. De waarde van infrastructuur, producten, componenten, materialen en voedingsstoffen blijft zo lang mogelijk behouden in gesloten materiaalkringlopen. Er is bijzondere aandacht voor waardeketens zoals die voor elektronica, ICT, batterijen, voertuigen, verpakkingen, plastics, textiel, bouwen en voedsel. Schadelijk grondstoffenverbruik wordt vermeden en materialen worden herhaaldelijk hergebruikt en gerecycleerd in plaats van te worden herleid tot afval.

Door deze circulaire transitie proberen gemeenten de leefbaarheid te verbeteren, emissies te verlagen, biodiversiteit te beschermen en te verbeteren, en sociale ongelijkheid te verminderen in lijn met de Sustainable Development Goals.

- Defintie door ICLEI- 

Werken aan een circulaire gemeenten

Wil je actie ondernemen om circulariteit binnen jouw gemeente op te nemen? Dan kan je dit op verschillende manieren bereiken. De VVSG schreef in 2020 samen met Vlaanderen Circulair een boek 'Lokaal en circulair, werken aan de toekomst' over 10 beleidsdomeinen waarin je circulariteit kan verwerken en hoe.

 

Ondersteunende elementen

Recente items

Kennisitem - 01-12-2023
Circulaire economie binnen de nieuwe legislatuur
# Circulaire economie, Milieu, klimaat & duurzaamheid Lees meer
Aan de slag met circulaire economie? Boost jouw project 2
Nieuws - 14-06-2023
Aan de slag met circulaire economie? Boost jouw project
# Circulaire economie, Milieu, klimaat & duurzaamheid Lees meer
Aanbod herbruikbaar cateringmateriaal bij Vlaamse afvalintercommunales 3
Kennisitem - 27-03-2023
Aanbod herbruikbaar cateringmateriaal bij Vlaamse afvalintercommunales
# Afval, Energie en klimaat, Afval inzamelen, Circulaire economie, Horeca, Milieu, klimaat & duurzaamheid Lees meer
Meer plastic recycleren? Ontdek richtlijnen voor lokale besturen 4
Nieuws - 28-02-2023
Meer plastic recycleren? Ontdek richtlijnen voor lokale besturen
# Afval inzamelen, Afval, Circulaire economie, Milieu, klimaat & duurzaamheid Lees meer