Gemeenten hebben volgens artikel 26 van het Materialendecreet een regierol voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval. Zij dragen er, al dan niet in samenwerking met andere gemeenten, zorg voor dat de huishoudelijke afvalstoffen zo veel mogelijk worden voorkomen of hergebruikt, op regelmatige tijdstippen worden opgehaald of op een andere wijze worden ingezameld, en nuttig worden toegepast of verwijderd. Gemeenten organiseren het huishoudelijk afvalbeheer bij gemeentelijk reglement. Voor de uitvoering van die regierol kunnen gemeenten kiezen uit verschillende beheersvormen, van eigen beheer over intergemeentelijke samenwerking tot uitbesteding.

 

 

naar hoofdpagina

afval

Recente items

Vlaamse Regering keurt Lokaal Materialenplan goed 1
Nieuws - 30-05-2023
Vlaamse Regering keurt Lokaal Materialenplan goed
# Milieu, Afval, Wetgeving, Afval inzamelen, Afvalpreventie en hergebruik, Openbare netheid, Lerende netwerken afvalbeleid, Milieu, klimaat & duurzaamheid Lees meer
Naar 100 kg restafval per inwoner tegen 2030 2
Kennisitem - 30-05-2023
Naar 100 kg restafval per inwoner tegen 2030
# Milieu, Afval, Wetgeving, Afval inzamelen, Afvalpreventie en hergebruik, Openbare netheid, Lerende netwerken afvalbeleid, Milieu, klimaat & duurzaamheid Lees meer
Goedkeuring Lokaal Materialenplan 2023-2030 laat nog steeds op zich wachten 3
Nieuws - 31-05-2023
Goedkeuring Lokaal Materialenplan 2023-2030 laat nog steeds op zich wachten
# Afval, Wetgeving, Afval inzamelen, Afvalpreventie en hergebruik, Openbare netheid, Lerende netwerken afvalbeleid, Milieu, klimaat & duurzaamheid Lees meer
Hoe sorteer je gasflessen correct? 4
Nieuws - 03-04-2023
Hoe sorteer je gasflessen correct?
# Afval inzamelen, Afval, Wetgeving, Openbare netheid, Bestuurlijke handhaving, Milieu, klimaat & duurzaamheid Lees meer