Gemeenten hebben volgens artikel 26 van het Materialendecreet een regierol voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval. Zij dragen er, al dan niet in samenwerking met andere gemeenten, zorg voor dat de huishoudelijke afvalstoffen zo veel mogelijk worden voorkomen of hergebruikt, op regelmatige tijdstippen worden opgehaald of op een andere wijze worden ingezameld, en nuttig worden toegepast of verwijderd. Gemeenten organiseren het huishoudelijk afvalbeheer bij gemeentelijk reglement. Voor de uitvoering van die regierol kunnen gemeenten kiezen uit verschillende beheersvormen, van eigen beheer over intergemeentelijke samenwerking tot uitbesteding.

 

 

naar hoofdpagina

afval

Recente items

Hoe het gras op sportvelden correct beheren? 1
Nieuws - 26-03-2024
Hoe het gras op sportvelden correct beheren?
# Sport, Afval, Wetgeving, Milieu, klimaat & duurzaamheid, Vrije tijd Lees meer
Strijd tegen ondermijnende criminaliteit: decreet volgt op wet gemeentelijke bestuurlijke handhaving 2
Nieuws - 22-02-2024
Strijd tegen ondermijnende criminaliteit: decreet volgt op wet gemeentelijke bestuurlijke handhaving
# Economie, Bestuurlijke handhaving, Lokale Politie, Wetgeving, Bestuur, Veiligheid, Omgeving, Werken en ondernemen Lees meer
Nieuwe sorteerverplichtingen voor bouw- en sloopafval binnenkort van kracht 3
Nieuws - 06-02-2024
Nieuwe sorteerverplichtingen voor bouw- en sloopafval binnenkort van kracht
# Milieu, Afval, Wetgeving, Renovatie Patrimonium, Circulair bouwen & renoveren, Omgeving, Milieu, klimaat & duurzaamheid Lees meer
Recyclaat verplicht in kunststof producten die lokale besturen aankopen 4
Nieuws - 30-01-2024
Recyclaat verplicht in kunststof producten die lokale besturen aankopen
# Afval, Wetgeving, Afvalpreventie en hergebruik, Overheidsopdrachten, Duurzame ontwikkeling, Milieu, klimaat & duurzaamheid Lees meer