In de kijker

Juridische informatie Vlaamse Regering keurt wettelijk kader zwerfvuilvergoeding eerste keer goed # Omgeving, Milieu, klimaat & duurzaamheid
Lees meer

Gemeenten hebben volgens artikel 26 van het Materialendecreet een regierol voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval. Zij dragen er, al dan niet in samenwerking met andere gemeenten, zorg voor dat de huishoudelijke afvalstoffen zo veel mogelijk worden voorkomen of hergebruikt, op regelmatige tijdstippen worden opgehaald of op een andere wijze worden ingezameld, en nuttig worden toegepast of verwijderd. Gemeenten organiseren het huishoudelijk afvalbeheer bij gemeentelijk reglement. Voor de uitvoering van die regierol kunnen gemeenten kiezen uit verschillende beheersvormen, van eigen beheer over intergemeentelijke samenwerking tot uitbesteding.

De meest relevante wetgeving voor de lokale besturen op vlak van huishoudelijk afvalbeheer zijn:

 

Recente items

VVSG vraagt betrokkenheid bij testprojecten digitaal statiegeldsysteem 1
Nieuws - 25-01-2023
VVSG vraagt betrokkenheid bij testprojecten digitaal statiegeldsysteem
# Wetgeving, Openbare netheid, Afvalpreventie en hergebruik, Milieu, klimaat & duurzaamheid, Omgeving Lees meer
Vlaams minister Zuhal Demir onderhandelt over statiegeldsysteem 2
Nieuws - 04-01-2023
Vlaams minister Zuhal Demir onderhandelt over statiegeldsysteem
# Milieu, Afval, Openbare netheid, Wetgeving, Milieu, klimaat & duurzaamheid, Omgeving Lees meer
Vlaamse Regering keurt wettelijk kader zwerfvuilvergoeding eerste keer goed 3
Nieuws - 22-12-2022
Vlaamse Regering keurt wettelijk kader zwerfvuilvergoeding eerste keer goed
# Afval, Openbare netheid, Wetgeving, Omgeving, Milieu, klimaat & duurzaamheid Lees meer
Zwerfvuilvergoeding lokale besturen 4
Kennisitem - 22-12-2022
Zwerfvuilvergoeding lokale besturen
# Openbare netheid, Wetgeving, Afval, Omgeving, Milieu, klimaat & duurzaamheid Lees meer