Lokale besturen zijn dagelijks bezig met het opruimen van zwerfvuil. Het team Interafval van VVSG ondersteunt lokale besturen in het verbeteren van het openbare netheidbeleid dankzij het verlenen van advies, het faciliteren van kennisdeling en het overleggen met OVAM en Fost Plus.

Vanaf 2016 zorgen OVAM, Fost Plus en VVSG met het initiatief Mooimakers voor een versterkt zwerfvuilbeleid in Vlaanderen. Mooimakers voert onderzoek, stimuleert kennisuitwisseling, ondersteunt op een proactieve manier alle actoren die zich engageren in de strijd tegen zwerfvuil en zet zelf aanstekelijke acties op. Mooimakers is de motor van een maatschappelijke beweging waar iedereen deel van kan uitmaken. Mooimakers geeft uitvoering aan het beleid rond zwerfvuil en sluikstorten.

 

naar hoofdpagina

afval

Recente items

Vlaamse Regering keurt Lokaal Materialenplan goed 1
Nieuws - 30-05-2023
Vlaamse Regering keurt Lokaal Materialenplan goed
# Milieu, Afval, Wetgeving, Afval inzamelen, Afvalpreventie en hergebruik, Openbare netheid, Lerende netwerken afvalbeleid, Milieu, klimaat & duurzaamheid Lees meer
Naar 100 kg restafval per inwoner tegen 2030 2
Kennisitem - 30-05-2023
Naar 100 kg restafval per inwoner tegen 2030
# Milieu, Afval, Wetgeving, Afval inzamelen, Afvalpreventie en hergebruik, Openbare netheid, Lerende netwerken afvalbeleid, Milieu, klimaat & duurzaamheid Lees meer
Goedkeuring Lokaal Materialenplan 2023-2030 laat nog steeds op zich wachten 3
Nieuws - 31-05-2023
Goedkeuring Lokaal Materialenplan 2023-2030 laat nog steeds op zich wachten
# Afval, Wetgeving, Afval inzamelen, Afvalpreventie en hergebruik, Openbare netheid, Lerende netwerken afvalbeleid, Milieu, klimaat & duurzaamheid Lees meer
Nog veel onduidelijkheid over zwerfvuilvergoeding 4
Nieuws - 12-05-2023
Nog veel onduidelijkheid over zwerfvuilvergoeding
# Openbare netheid, Afval, Milieu, klimaat & duurzaamheid Lees meer