Afvalpreventie en hergebruik vormen de hoofdoelstellingen binnen het afvalbeleid en zijn de belangrijkste sleutels naar een circulaire economie. Lokale besturen zetten al jaren in op afvalpreventie en hergebruik door bijvoorbeeld samenwerking met kringloopcentra, het organiseren van Repair Caf├ęs,... Nu de transitie naar een circulaire economie hoog op de agenda staat, ontwikkelen ze meer en meer concrete projecten en intiatieven om afval te voorkomen. Voorbeelden van concrete acties van lokale besturen zijn:

  • Verplicht gebruik van herbruikbare drankverpakkingen zowel in interne werking als op evenementen 
  • Stimuleren van thuiscomposteren
  • Drinkwaterfonteinen voorzien op openbare ruimte
  • Antireclamesticker
  • Platform om voedseloverschotten te herverdelen
  • ...

Snel naar...

In de kijker

Praktijk informatie Subsidie voor projecten verpakkingsafval # Milieu, klimaat & duurzaamheid
Lees meer

Recente items

Subsidies voor lokale besturen in verband met herbruikbaar cateringmateriaal 1
Kennisitem - 19-02-2024
Subsidies voor lokale besturen in verband met herbruikbaar cateringmateriaal
# Afval, Afval inzamelen, Afvalpreventie en hergebruik, Milieu, klimaat & duurzaamheid Lees meer
Recyclaat verplicht in kunststof producten die lokale besturen aankopen 2
Nieuws - 30-01-2024
Recyclaat verplicht in kunststof producten die lokale besturen aankopen
# Afval, Wetgeving, Afvalpreventie en hergebruik, Overheidsopdrachten, Duurzame ontwikkeling, Milieu, klimaat & duurzaamheid Lees meer
De ja-sticker is nog niet voor meteen 3
Nieuws - 02-02-2024
De ja-sticker is nog niet voor meteen
# Afval, Wetgeving, Afvalpreventie en hergebruik, Milieu, klimaat & duurzaamheid Lees meer
Afvalbeleid: Afvalinzameling op evenementen: aandachtspunten 4
Kennisitem - 01-02-2024
Afvalbeleid: Afvalinzameling op evenementen: aandachtspunten
# Afval, Afval inzamelen, Afvalpreventie en hergebruik, Openbare netheid, Milieu, klimaat & duurzaamheid Lees meer