In de kijker

Praktijk informatie Subsidie voor projecten verpakkingsafval # Milieu, klimaat & duurzaamheid
Lees meer

Afvalpreventie en hergebruik

Afvalpreventie en hergebruik vormen de hoofdoelstellingen binnen het afvalbeleid en zijn de belangrijkste sleutels naar een circulaire economie. Lokale besturen zetten al jaren in op afvalpreventie en hergebruik door bijvoorbeeld samenwerking met kringloopcentra, het organiseren van Repair Cafés,... Nu de transitie naar een circulaire economie hoog op de agenda staat, ontwikkelen ze meer en meer concrete projecten en intiatieven om afval te voorkomen. Voorbeelden van concrete acties van lokale besturen zijn:

  • Verplicht gebruik van herbruikbare drankverpakkingen zowel in interne werking als op evenementen 
  • Stimuleren van thuiscomposteren
  • Drinkwaterfonteinen voorzien op openbare ruimte
  • Antireclamesticker
  • Platform om voedseloverschotten te herverdelen
  • ...

Nuttige documenten

Recente items

VVSG vraagt betrokkenheid bij testprojecten digitaal statiegeldsysteem 1
Nieuws - 25-01-2023
VVSG vraagt betrokkenheid bij testprojecten digitaal statiegeldsysteem
# Wetgeving, Openbare netheid, Afvalpreventie en hergebruik, Milieu, klimaat & duurzaamheid, Omgeving Lees meer
Groener? Duurzamer? Ook jouw welzijns- of zorgorganisatie kan bijdragen aan een betere toekomst 2
Nieuws - 03-02-2023
Groener? Duurzamer? Ook jouw welzijns- of zorgorganisatie kan bijdragen aan een betere toekomst
# Duurzame ontwikkeling, Gezondheidsbeleid, Ouderen- en thuiszorg, Kinderopvang en gezinsbeleid, Energie en klimaat, Water | Klimaatadaptatie, SDG's, Ouderenzorg, Lokale voedselstrategie, Lokaal Sociaal Beleid, Publieke zorg, Thuiszorg, Lerende netwerken afvalbeleid, Circulaire economie, Afvalpreventie en hergebruik, Omgeving, Samenleving, gezin & welzijn, Milieu, klimaat & duurzaamheid Lees meer
Elke week afval inzamelen voor alle Vlamingen, ook da’s topsport 3
Nieuws - 08-11-2022
Elke week afval inzamelen voor alle Vlamingen, ook da’s topsport
# Afval inzamelen, Afval, Openbare netheid, Lerende netwerken afvalbeleid, Afvalpreventie en hergebruik, Milieu, klimaat & duurzaamheid Lees meer
Gratis oude elektrische toestellen laten ophalen via de nieuwe ophaaldienst van Recupel 4
Nieuws - 12-10-2022
Gratis oude elektrische toestellen laten ophalen via de nieuwe ophaaldienst van Recupel
# Milieu, Afval, Afvalpreventie en hergebruik, Milieu, klimaat & duurzaamheid Lees meer