In de kijker

Praktijk informatie Handleiding herbruikbare bekers

Sinds 1 januari 2020 is het verboden op evenementen drank te serveren in wegwerpbekers, blikjes of petflesjes. OVAM biedt de lokale overheden en organisatoren een aantal nuttige instrumenten om aan de slag te gaan met herbruikbare bekers.

# Milieu, klimaat & duurzaamheid
Lees meer

Afvalpreventie en hergebruik

Afvalpreventie en hergebruik vormen de hoofdoelstellingen binnen het afvalbeleid en zijn de belangrijkste sleutels naar een circulaire economie. Lokale besturen zetten al jaren in op afvalpreventie en hergebruik door bijvoorbeeld samenwerking met kringloopcentra, het organiseren van Repair Caf├ęs,... Nu de transitie naar een circulaire economie hoog op de agenda staat, ontwikkelen ze meer en meer concrete projecten en intiatieven om afval te voorkomen. Voorbeelden van concrete acties van lokale besturen zijn:

  • Verplicht gebruik van herbruikbare drankverpakkingen zowel in interne werking als op evenementen 
  • Stimuleren van thuiscomposteren
  • Drinkwaterfonteinen voorzien op openbare ruimte
  • Antireclamesticker
  • Platform om voedseloverschotten te herverdelen
  • ...

Nuttige documenten