Afvalpreventie en hergebruik vormen de hoofdoelstellingen binnen het afvalbeleid en zijn de belangrijkste sleutels naar een circulaire economie. Lokale besturen zetten al jaren in op afvalpreventie en hergebruik door bijvoorbeeld samenwerking met kringloopcentra, het organiseren van Repair Caf├ęs,... Nu de transitie naar een circulaire economie hoog op de agenda staat, ontwikkelen ze meer en meer concrete projecten en intiatieven om afval te voorkomen. Voorbeelden van concrete acties van lokale besturen zijn:

  • Verplicht gebruik van herbruikbare drankverpakkingen zowel in interne werking als op evenementen 
  • Stimuleren van thuiscomposteren
  • Drinkwaterfonteinen voorzien op openbare ruimte
  • Antireclamesticker
  • Platform om voedseloverschotten te herverdelen
  • ...

Snel naar...

In de kijker

Praktijk informatie Subsidie voor projecten verpakkingsafval # Milieu, klimaat & duurzaamheid
Lees meer

Recente items

Vlarema 9: impact van kunststoffen op milieu beperken 1
Nieuws - 14-07-2023
Vlarema 9: impact van kunststoffen op milieu beperken
# Afvalpreventie en hergebruik, Wetgeving, Milieu, klimaat & duurzaamheid Lees meer
Kennisitem - 21-06-2023
Green Deal Anders Verpakt
# Afvalpreventie en hergebruik, Afval, Afval inzamelen, Milieu, klimaat & duurzaamheid Lees meer
Vlaamse Regering keurt Lokaal Materialenplan goed 3
Nieuws - 30-05-2023
Vlaamse Regering keurt Lokaal Materialenplan goed
# Milieu, Afval, Wetgeving, Afval inzamelen, Afvalpreventie en hergebruik, Openbare netheid, Lerende netwerken afvalbeleid, Milieu, klimaat & duurzaamheid Lees meer
Naar 100 kg restafval per inwoner tegen 2030 4
Kennisitem - 30-05-2023
Naar 100 kg restafval per inwoner tegen 2030
# Milieu, Afval, Wetgeving, Afval inzamelen, Afvalpreventie en hergebruik, Openbare netheid, Lerende netwerken afvalbeleid, Milieu, klimaat & duurzaamheid Lees meer