westerloo 2.jpg
Provider image

Kwetsbare burgers en lokaal bestuur bevorderen samen de sociale-, culturele- en sportieve participatie van alle inwoners.

Westerlo: iedereen mee

Doelstelling

In het projectenhuis De Dreef kunnen sociaal kwetsbaren hun verhaal kwijt. Ze leren hun vrije tijd op een zinvolle manier invullen. Ook kinderen worden opgevangen en begeleid. Projecthuis De Dreef wil een verbindende en versterkende hulpverlening bieden via krachtgericht groepswerk. Elke dag zijn er gratis activiteiten of vormingen over welzijn, budgetbeheer of gezondheid.

Kwetsbare burgers hebben inspraak in het beleid. Samen detecteren we participatiedrempels. Samen zoeken we oplossingen zodat iedereen op een volwaardige manier kan participeren.

We organiseren laagdrempelige inspraakbijeenkomsten met een warm onthaal en tas koffie met taart. De beleidsmakers en de medewerkers van de gemeentelijke vrijetijdsdiensten zitten tussen de doelgroep en nemen de tijd om te luisteren.

We werken op maat van de doelgroep door eenvoudig taalgebruik en pictogrammen. De verhalenweverij sociaal Vzw brengt het verhaal van de doelgroep in beeld. De bijeenkomsten vinden plaats op een gekende locatie voor de doelgroep waarbij we rekening houden met de mobiliteit. Ook de kinderen kunnen meekomen. Kwetsbare personen kunnen andere kwetsbare personen meebrengen naar de bijeenkomsten. Op die manier bereiden we de groep uit. We nemen de tijd om ieders mening te horen.

Bereik

Vaak bereiken we kwetsbare inwoners die we al kennen. Graag willen we meer kwetsbare burgers verwelkomen in het projectenhuis. Daarom nemen we volgende initiatieven:

 • Alle diensten en organisaties van het lokale netwerk kunnen kwetsbare inwoners toeleiden. Ze oordelen volgens expertise of iemand niet of wel kwetsbaar is.
 • Samen met de leden van het netwerk willen we minstens eenmaal per jaar naar alle inwoners, met een focus op kwetsbare inwoners, naar de deeldorpen van Westerlo trekken. We willen in ieder dorp laagdrempelige ontmoetingsactiviteiten organiseren.
 • Samen met kwetsbare inwoners willen we een visie en actieplan opstellen rond buurtgericht werken.

Neveneffect

 • Kwetsbare inwoners krijgen een stem en zijn trots op hun inbreng.
 • Door samen te werken maken we een efficiĆ«nter beleid.
 • Kwetsbare inwoners, beleidsmedewerkers en de gemeentelijke diensten leren elkaars leefwereld beter kennen en hierdoor kunnen we nog beter op maat werken.

Hindernis

 • Er zijn nog steeds kwetsbare burgers die we moeilijk bereiken.
 • Deze aanpak vraagt een grote tijdsinvestering.
 • We kunnen meer financiĆ«le middelen gebruiken om kwetsbare inwoners te detecteren en een beleid op maat uit te werken.

Tip

 • Ga weg van je bureau en zet je tussen de kwetsbare burgers.
 • De tijdsinvestering is in balans met het resultaat.
 • Kwetsbare inwoners hebben interesse in het beleid maar hanteert een andere manier van communiceren. Onze taal is vaak niet duidelijk voor hen.
 • Alles wat voor ons vanzelfsprekend is, is dat niet voor de kwetsbare burgers.

Meer

Contactpersonen: Greet Meulenbergs en Ilse Warnier, projectenhuis De Dreef

Contactgegevens: greet.meulenbergs@westerlo.be of  ilse.warnier@westerlo.be of 014/53 87 81

Website http://www.ocmwwesterlo.be/projecthuis-de-dreef-0