De Week van de Duurzame Gemeente is een publiekscampagne om enerzijds de bekendheid van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) te vergroten en anderzijds lokale besturen handvaten aan te reiken voor een duurzaam lokaal beleid op lange termijn. Tijdens de campagneweek hangen deelnemende gemeenten de SDG-vlag uit aan het gemeentehuis en zetten ze hun 'Duurzame Helden' in de kijker. De helden zijn lokale burgers, scholen, bedrijven en verenigingen die dagdagelijks bijdragen aan één of meerdere SDG('s) en daarom de lokale gezichten van de 17 mondiale doelstellingen worden.

In 2018 namen 90 gemeenten deel; in 2019 waren dat er 95. Jaarlijks werden tussen de 650 en 750 helden geselecteerd.
Op www.duurzamegemeente.be vind je een lijst van alle deelnemers, een voorstelling van al hun duurzame helden en een overzicht van alle lokale activiteiten die de gemeenten ondernamen om de SDG’s en de helden in de kijker te zetten. 

Op 25 september 2020 viert de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling, met de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s), haar vijfde verjaardag. We vieren dit tijdens de Week van de Duurzame Gemeente, van 18 tem 25 september. 

De focus dit jaar ligt op ‘coronahelden’. De corona-epidemie wijst ons op het belang van duurzaamheid en globale verbondenheid en ze legt de verbanden tussen de sociale, ecologische en economische dimensies van duurzaamheid bloot. Met de Week van de Duurzame Gemeente willen we duurzame inspanningen in tijden van corona in de bloemetjes zetten. 

Een meer gedetailleerde communicatie over de campagneweek – met onder meer de campagnehandleiding, het beschikbare materiaal en de mogelijkheid tot inschrijven – volgt de eerste helft van juni. Met vragen kan je intussen al terecht bij Hanne Albers, hanne.albers@vvsg.be, 02 211 56 69.

De Week van de Duurzame Gemeente is een initiatief van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, met de steun van de Vlaamse Overheid en van de Directie Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp van de federale overheid.