Week van de Duurzame Gemeente

De Week van de Duurzame Gemeente is een publiekscampagne om enerzijds de bekendheid van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) te vergroten en anderzijds lokale besturen handvaten aan te reiken voor een duurzaam lokaal beleid op lange termijn. De campagne werd voor het eerst georganiseerd in september 2018 en kon toen meteen op 80 deelnemende besturen rekenen. Tijdens de campagneweek hangen deelnemende gemeenten de SDG-vlag uit aan het gemeentehuis en zetten ze hun 'Duurzame Helden' in de kijker. De helden zijn lokale burgers, scholen, bedrijven en verenigingen die dagdagelijks bijdragen aan één of meerdere SDG(s) en daarom de lokale gezichten van de 17 mondiale doelstellingen worden.

In 2019 ging de campagne opnieuw door van van 18 tot 25 september, deze keer met 95 deelnemende lokale besturen. Met het oog op de nieuwe gemeentelijke meerjarenplannen (2020-2025) zette de campagne dat jaar extra in op het integreren van de SDG’s in de lokale beleidsplannen van de deelnemende gemeenten.

Op www.duurzamegemeente.be vind je een lijst van alle deelnemers, een voorstelling van al hun duurzame helden en een overzicht van alle lokale activiteiten die de gemeenten ondernamen om de SDG’s en de helden in de kijker te zetten. Op de homepagina vind je ook vier compilatiefilmpjes met leuke beelden van de voorbije edities.

In 2020 zal de campagne niet doorgaan in hetzelfde format. Gemeenten kunnen met lokale helden blijven werken (het materiaal blijft ook beschikbaar voor gemeenten, zodat ze deze zelf kunnen aanmaken), maar de VVSG focust zich op een actiedag op donderdag 24 september 2020. Dit valt samen met VVSG's internationale SDG-conferentie 'Global Goals Local Focus' op 24 september te Mechelen. 

De Week van de Duurzame Gemeente is een initiatief van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, met de steun van de Vlaamse Overheid en van de Directie Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp van de federale overheid.