Sommige lokale besturen zijn een integriteitsbeleid gestart vanuit de verplichting om een intern controlesysteem op te zetten. Andere besturen werden ertoe gedwongen door omstandigheden waarin de integriteit van het personeel en/of van de politici op het spel stond. De maatschappelijke commotie over een of ander concreet schandaal zijn eigenlijk een dankbare aanleiding om ervan werk te maken, onder het motto: 'never waste a good crisis.'

Nog in andere besturen spoort men medewerkers aan om de lat van de lokale dienstverlening zo hoog mogelijk te leggen en daarbij kwalitatief hoogstaande beslissingen te nemen. Deze besturen empoweren hun personeel zonder hen helemaal los te laten; de organisatie biedt hun daarbij voldoende ondersteuning om zelf een moreel oordeel te vellen. We hebben ook weet van lokale besturen die met een integriteitsbeleid voor lokale mandatarissen gestart zijn met het beroepsgeheim als aanknopingspunt.

Ook de kernwaarden van het bestuur of het bestuursakkoord kunnen een startpunt zijn om er werk van te maken.

Nieuwe regelgeving is vaak een aanleiding om de deontologische code opnieuw aan te scherpen en het integriteitsbeleid op een hoger niveau te tillen.

Interview: Dankzij integriteit voelt niemand zich in de steek gelaten

Integriteitsbeleid maakt de grijze zone waarin lokale politici en medewerkers van steden en gemeenten hun werkzaamheden verrichten, kleiner. Hierdoor wordt het werken voor hen veiliger, wat dan weer het individuele zelfvertrouwen vergroot en het i...

# Bestuur
Lees meer