Lokale besturen zijn in vele verschillende beleidsdomeinen actief. Deze domeinen komen voort uit hun opdrachten
Vaak wordt een opdeling gemaakt in zes grote beleidsdomeinen:

Lokale veiligheid 

politie, brandweer, bestrijden overlast, ...
 

Welzijn

wonen, ouderenbeleid, gezinsbeleid, bijzondere jeugdzorg, kinderopvang, ...

Burgerzaken

bevolking, burgerlijke stand, pensioenaanvragen, rijbewijzen, ...

Cultuur en sportbeleid

alles wat te maken heeft met overdracht van kennis, waarden en normen zowel in de vrije tijd als daarbuiten

Omgeving

ruimtelijke ordening, stedenbouw, verkeer en mobiliteit, milieuzorg, waterbeleid, ...

Lokale economie

Handel, industrie en bedrijven, zelfstandigen, markten, toerisme, ...

Ook interessant:

Context van lokale besturen