Voedselverspilling Lennik

Tekst: Aline Verbrugge op basis van interview (maart 2021) met Machteld De Kegel (machteld.dekegel@lennik.be ).  

Hoe en wanneer is het project ontstaan? 

In het Meerjarenplan kan is aangegeven dat Lennik zal werken rond duurzaamheid en gezondheid. Gezondheid staat onder de bevoegdheid van het OCMW. 

Tijdens een Voedseldag van de VVSG is Machteld in aanraking gekomen met Foodwin en zij wezen op een subsidiemogelijkheid van de Provincie Vlaams-Brabant. Zo is de idee ontstaan om een project te doen rond voedselverspilling. 

Kan je kort jullie voedselproject toelichten?

Lennik gaat een broodzakken actie doen. Ze gaan de scholen affiches laten ontwerpen die op de broodzakken zullen komen met tips rond voedselverspilling. 

 • Waarom een broodzakken actie? Na een restafvalanalyse is gebleken dat voornamelijk brood wordt weggegooid bij het restafval als het over voeding gaat. 
 • Burgers zullen tips, receptjes krijgen om hun restjes brood te verwerken/vermijden. 
 • Ze gaan het verhaal ruimer maken door de scholen bij de actie te betrekken. De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van de lagere school zullen de affiches voor op de broodzakken ontwerpen. 
 • Foodwin zal een quiz doen bij verschillende klassen over voedselverspilling. De quizvragen zullen blijven hangen bij de kinderen, ze zullen het spectaculair vinden en doorvertellen aan hun ouders. 

Huishoudens zijn grote verspillers. In een latere fase gaan ze ook inzetten op voedselverspilling tegengaan bij grotere instellingen in Lennik zoals scholen, rusthuis, … 

Welke rol heeft de gemeente hierin gespeeld? 

 • Gemeente Lennik nam de organiserende en coördinerende rol, zeker naar het samenstellen van de werkgroepen. 
 • Ook de uitvoering van de acties liggen in de handen van Lennik. 
 • Gemeentelijke middelen om broodzakken te betalen. 

Met welke diensten werken jullie samen ? 

 • Milieudienst  
 • Sociale dienst 
 • Dienst jeugd, in het kader van de scholen, maar heel beperkt 

Welke externe financiering en partners hebben jullie ingezet ?

Externe partners:

 • Foodwin heeft Lennik als gemeente begeleid in het proces rondom de acties die ze gaan doen rond voedselverspilling. Foodwin heeft ook een werkgroep opgericht die zich bezighoudt met opstellen en uitvoeren van de acties. 

 • Scholen ook betrokken in het ontwerpen van affiches en sensibilisering voor op de broodzakken. 

Subsidies: 

 • Subsidieaanvraag gedaan voor voedselverspilling en ze kregen het onmiddellijk. 
 • Provincie Vlaams Brabant in het kader van duurzaamheid en voedselverspilling, € 5000,-  voor begeleiding Foodwin 

Wat zijn de successen en de uitdagingen ?

Successen: 

 • Goede professionele begeleiding  Foodwin 

 • Enthousiaste mensen die betrokken worden, het project mee trekken, en  zo een draagvlak creëren voor het project  

 • Het project leeft in de gemeente en wordt getrokken door mensen in de gemeente 

Uitdagingen: 

 • In begin was het heel moeilijk om de bevolking zelf te betrekken. Toen zaten er voornamelijk mensen in de werkgroepen die professioneel bezig zijn rond het thema voedsel (Intradura, milieuambtenaar van een andere gemeente, …). Dit waren niet meteen de mensen die ze wilden bereiken. In de eindfase werden wel mensen vanuit de gemeente bereikt

 • Gebrek aan tijd voor de uitvoering van de acties wegens geen voltijdse gezondheidsambtenaar