De eerste vier Energieke Vrijdagen van 2022 staan in het teken van de werven van het Lokaal Energie- en Klimaatpact. Vrijdag 11 februari bespraken we de tweede werf binnen het LEKP tijdens onze webinar. Onder de titel ‘Verrijk je wijk” wil de Vlaamse Overheid lokale besturen tot de volgende doelstellingen stimuleren:

  • 50 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties per 1.000 wooneenheden vanaf 2021 t.e.m. 2030;
  • 1 coöperatief/participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners tegen 2030 met een totaal geïnstalleerd vermogen van 216 MW vanaf 2021 t.e.m. 2030

Met deze webinar wilden wij de 293 steden en gemeenten die het LEKP ondertekenden inspireren met enkele goede praktijken om deze doelstellingen te behalen.

We startten de sessie met twee voorbeelden uit Vlaamse gemeenten. Eerst kwam Hoogstraten aan bod, ze vertelden ons meer over de rol van het lokale bestuur bij de regie in een ontzorgingstraject van Audit tot Zonnepaneel door samenwerking met tal van actoren binnen en buiten het publieke domein. Kuurne vertelde ons daarna meer over hoe het bestuur de aanbesteding van zonnepanelen voor publieke gebouwen heeft gekoppeld aan de ontzorging van particulieren en bedrijven die aan zelfde voorwaarden konden instappen. Energent kwam als derde aan het woord deze energie coöperatie belichte de realisaties en drempels die zij ervaren doorheen “wijkwerf en “buurzame stroom”. Daarnaast besprak men ook de samenwerking met bovenlokale overheid voor een totaalaanbod van renovatiemaatregelen. We sloten deze sessie af met een internationaal voorbeeld vanuit Nederland. De gemeente Deventer vertelde ons hoe de lokale regie en integrale wijkuitvoeringsplannen leidt tot aardagvrije wijk(en), collectieve lage temperatuur warmtenet in combinatie met een “one stop shop” werkwijze waarbij ook de meest kwetsbare burgers niet worden vergeten.

 

Hieronder vind je een overzicht van de presentaties die tijdens de webinar werden gegeven:

Tijdens de webinar werden ook enkele interessante vragen gesteld. Je vindt deze samen met de antwoorden terug in het Q&A-document.

 

 

Herbekijk de webinar: