Contact

 • Marijke De Lange – Personeel
 • Ben Gilot – Financiën
 • Lotte Van Liefde – Burgerzaken / algemene juridische ondersteuning
 • Jan Leroy - Diensthoofd
 • Christel Limpens – Administratieve ondersteuning
 • Kujtime Pajazitaj – Personeel
 • Pieter Vanderstappen – Politieke organisatie en werking / OCMW-verzelfstandiging en -samenwerking
 • David Vanholsbeeck – Statuut mandatarissen / gemeentelijke verzelfstandiging
 • Bruno Vanmarcke – Overheidsopdrachten / fiscaliteit / patrimonium / auteursrechten / kerkbesturen
 • Ward Van Hal – ICT en e-government
 • Marian Verbeek – Politieke organisatie en werking / reflectiekamer integriteit / openbaarheid van bestuur / dieren

De medewerkers zijn bereikbaar per: 

 • e-mail via info@vvsg.be
 • telefoon: 02/211 55 00

Uw vraag wordt aan de juiste collega bezorgd.

Specifieke regeling voor personeelsvragen

Toepassingsvragen over personeelsproblemen kan je stellen in de kennisgroep die de VVSG voor alle personeelsdiensten van de lokale besturen heeft opgezet. Op die manier kan jij je vragen aan collega’s van andere lokale besturen voorleggen, maar ook reageren op vragen die anderen opwerpen, eventuele voorbeelddocumenten uit het eigen bestuur achterlaten, enz. Meer informatie over de toegang tot en het gebruik van de kennisgroep.

Vragen over personeelszaken waarover de VVSG zelf aan de bron van de informatie ligt (sociale onderhandelingen, pensioendossier, sociale maribel, …) blijft de VVSG zelf behandelen en kan dus stellen via info@vvsg.be. De VVSG streeft er ook naar om, nog meer dan voorheen, over deze thema’s geregeld kant-en-klare hulpmiddelen aan te leveren. Als deelnemer aan de kennisgroep personeelsbeleid zal je hiervan uiteraard ook op de hoogte worden gebracht.