Als raadslid bent u zowel lid van de gemeente- als de OCMW-raad. Beide raden hebben eigen bevoegdheden. De gemeenteraad kan niet beslissen over het OCMW, de OCMW-raad niet over de gemeente.

Bevoegdheden van de gemeenteraad

De gemeenteraad is het belangrijkste politieke orgaan van de gemeente en neemt de belangrijkste beslissingen (zoals bijvoorbeeld het vaststellen van het meerjarenplan). De gemeenteraad bepaalt dus het beleid en legt de algemene regels vast. Vaak kan de gemeenteraad bevoegdheden delegeren aan het college, maar dat kan niet altijd. In het decreet over het lokaal bestuur (DLB) staat een opsomming van raadsbevoegdheden die niet gedelegeerd kunnen worden

Praktijk informatie Stad Gent legt gemeenteraad uit in korte video

Stad Gent ontwikkelde een korte video over de werking van de gemeenteraad. Ze tonen deze video aan hun nieuwe interne medewerkers, maar ook aan hun burgers, die positief reageerden.

# Bestuur
Lees meer

Bevoegdheden van de OCMW-raad

De OCMW-raad heeft vergelijkbare bevoegdheden als de gemeenteraad, maar dan enkel binnen het OCMW. Ook hier wordt door het DLB een opsomming gemaakt van raadsbevoegdheden die niet gedelegeerd kunnen worden.  

Volheid van bevoegdheid

Beide raden hebben (binnen de eigen rechtspersoon) volheid van bevoegdheid wat betekent dat alle bevoegdheden die niet door een wet of decreet toevertrouwd zijn aan andere organen toebehoren aan de raden.

Veelgestelde vragen over bevoegdheden

Ook interessant:

raadsvergadering