Slimme stadskernvernieuwing in Harelbeke

Harelbeke werkt momenteel aan een grondige stadskernvernieuwing. Het duurzaam stadsvernieuwingsproject hÕˆaqua wil de inwoners van Harelbeke opnieuw met elkaar, de Leie en de stad verbinden.  De schaalgrootte van het project is voor een kleine stad als Harelbeke enorm, er worden meerdere stadsvernieuwingen tegelijkertijd uitgevoerd.  De opstart dateert al van 2009 en zal nog doorlopen tot en met de volgende legislatuur. Het aandeel van de stad Harelbeke bedraagt 10,5 miljoen euro. Dit is inclusief alle aankopen van gronden en panden die niet in de Belfius smart lening werden ingediend. Als eerste ondertekenaar van de burgemeestersconvenant in 2013 wil Harelbeke een voortrekker blijven op vlak van duurzaamheid in de regio. Er wordt een warmtenet aangelegd door Infrax, (Warmte@Vlaanderen) vanuit de afvalverbrandingsoven van Imog. Dit warmtenet zal stadsgebouwen en ook de nieuw te bouwen appartementen verwarmen met groene restwarmte en zo de CO2 uitstoot, aanzienlijk doen dalen. De stadsgebouwen worden ook energiezuinig gemaakt via ESCO-studies waarbij de focus ligt op isolatie, verlichting en verwarming. Zonnepanelen werden in het verleden al geplaatst op de publieke gebouwen. In het gebied komen heel wat groene recreatieruimte en een jaagpad met slimme volgverlichting. Er wordt ook aan de fietsers gedacht door bijkomende fietsenstallingen met elektrische oplaadpunten. De stad wil in 2018 een smart city-visie ontwikkelen zodat het ontwikkelen van bijvoorbeeld een app niet adhoc gebeurt, maar kadert binnen een duidelijke strategie van de stad. Meer informatie lees je op de site.