SDG's in de gemeentelijke meerjarenplanning (2020-2025)

Om duurzame ontwikkeling structureel te verankeren in het gemeentelijk beleid, moeten de SDG's opgenomen worden in de beleidsplanning. De meerjarenplanning (momenteel 2020-2025) is hiervan het sluitstuk. Met de pilootgemeenten ontwikkelden we een inspiratiegids "SDG's in de Beleids- en Beheerscyclus: meerjarenplanning". In deze inspiratiegids bespreken we onder andere SDG-rapporteringscodes, SDG's in burgerparticipatie, het uitvoeren van een SDG-impactanalyse en verschillende methodieken om de SDG's als insteek te gebruiken bij het uitwerken van beleidsacties.

Ook tijdens de implementatiefase van het meerjarenplan is blijvende reflectie over Agenda 2030 belangrijk. Dit kan onder meer door te blijven inzetten op draagvlakversterking, door het instellen van een transversale SDG-werkgroep, door jaarlijks een SDG in de kijker te plaatsen, door te reflecteren over je positieve en negatieve impact op de SDG's bij het plannen, uitwerken en evalueren van belangrijke projecten, door de monitoring van je bijdrage aan de SDG's, enzovoort.