Raadsleden ontvangen presentiegelden voor de inspanningen die ze doen voor hun lokaal mandaat. Soms gaat het over verschillende presentiegelden die gecombineerd worden (gemeenteraad, BCSD, politieraad, algemene vergadering welzijnsvereniging,...). Fiscaal gezien betekent dit dat:

  • presentiegelden als “baten” beschouwd worden. 
    De toegekende presentiegelden (op fiche 281.30 vermeld onder 9.a) komen onder rubriek 1650-96 resp. 2650-66 van de aangifte. Het onder 9.a vermelde bedrag bevat ook de eventuele terugbetaling van gemaakte kosten (nog eens apart vermeld onder 12).
  • beroepskosten kunnen worden afgetrokken.
    Er zijn twee mogelijkheden: je kan kiezen om de werkelijke beroepskosten aan te geven (vul het totale bedrag in bij rubriek 1657-89 resp. 2657-59 van vak XVIII, met toevoeging van een overzicht met van de aangegeven beroepskosten) of je kan kiezen om gebruik te maken van het wettelijk forfait (dan moet niets ingevuld en gestaafd worden). 
  • er voor de uitbetaling van de presentiegelden ook bedrijfsvoorheffing afgehouden wordt.
    Het juiste bedrag staat onder rubriek 13 van fiche 281.30 en moet worden ingevuld in rubriek 1758-85 resp. 2758-55 van vak XX van de aangifte.

Meer info over de fiscale behandeling van lokale mandatarissen.

Juridische informatie Fiscaal statuut lokale mandataris: wat moet je weten?

Lokale mandatarissen verdienen een inkomen of presentiegeld. Maar hoe wordt dit belast, en op welke manier moeten die politici hun belastingaangifte invullen? De VVSG biedt een handige leidraad aan.

# Bestuur
Lees meer