Elke twee jaar neemt de VVSG een bevraging af bij haar leden om te polsen naar de mate waarin Vlaamse steden en gemeenten worden geconfronteerd met signalen van radicalisering en polarisatie. Het is immers lokaal dat we de eerste bezorgdheidssignalen zien ontstaan. Op deze manier kunnen we vroegtijdig inspelen op nieuwe tendensen en lokale noden. Hieronder vind je de resultaten terug van onze tweerjaarlijkse bevraging: