Korte ketens

Kortere ketens in je gemeente goed is voor de lokale economie, de kwaliteit van het eten en het milieu.  Ontdek welke troeven je als gemeentebesturen in handen hebt om kortere ketens te stimuleren en te promoten. 

Lees zeker ook de nota omtrent kortere ketens en de andere thema's in dit document

Voedselverspilling

Als lokaal bestuur kan je een belangrijke rol opnemen om je inwoners zo weinig mogelijk voedsel verloren te laten gaan. Sociaal kunnen gemeenten inzetten op voedselverliesplatformen, sommige gemeenten leggen de focus op zorginstellingen en scholen, burgerparticipatie of het activeren van de plaatselijke restaurants via Restorestje. Bij het aanpakken van voedselverspilling houd je  best de cascade van waardebehoud voor ogen. Preventie komt daarbij op plaats nummer 1. 

Lees meer over voedselverspilling in De lokale honger stillen, een kookboek voor circulair voedselbeleid vanaf bladzijde 59.

Ruimte voor voedsel

Lokale voeding, gezonde voeding, duurzame voeding winnen enorm aan populariteit. Alleen leunen deze begrippen ook sterk op onze eigen boeren.innen, maar landbouwgrond verdwijnt in Vlaanderen. Men kan landbouwgrond vrijwaren door het toegankelijk maken van landbouwgebieden voor recreatief medegebruik. Zo brengt men de landbouw en de ecosysteemdiensten in beeld en wordt de waarde van de lokale landbouwgronden geduid naar de bevolking.

Daarnaast gaat het ook over hoe je een ideale voedselomgeving creëert in de omgeving waar het dagelijks leven van mensen zich afspeelt. Stimuleer gezonde en duurzame voeding thuis, op school en op het werk. Lokale besturen kunnen staan voor een eetbare gemeente. 

Lees zeker ook de nota omtrent ruimte voor voedsel en de andere thema's in dit document

LOKALE VOEDSELSTRATEGIE

Een voedselstrategie is een proces waarbij burgers, beleidsmakers, boeren en andere lokale actoren nadenken over hoe het voedselsysteem kan veranderd worden en welke acties er nodig zijn om die verandering te realiseren. Het zet ‘voedselproductie en –consumptie’ op de agenda, bouwt verder op bestaande initiatieven en zoekt meerwaarde door verschillende groepen bij elkaar te brengen. Het stelt klimaatdoelen, sociale en economische doelen voorop. Een voedselstrategie is een gezamenlijk gedragen visie waarbij alle doelgroepen en thema’s in een voedselbeleid worden gegoten.  

Lees zeker ook de nota omtrent lokale voedselstrategieën en de andere thema's in dit document

Gezonde en duurzame voeding

Stimuleer gezonde en duurzame voeding thuis, op school en op het werk. Lokale besturen kunnen staan voor een eetbare gemeente en bijvoorbeeld plukfruit, volkstuinen, drinkwater op een kaart plaatsen om via burgerparticipatie de sociale cohesie en sensibilisering te faciliteren, pro-actief voedselwoestijnen te detecteren en om te vormen, werk maken van voedselgeletterdheid door integratie in leerdoelstellingen, …  

Lees zeker ook de nota omtrent gezonde & duurzame voeding en de andere thema's in dit document

Duurzame aanbestedingen

Het thema “duurzame voedsel aanbestedingen” is een belangrijke strategische pijler van een voedselstrategie. Steden en gemeenten zijn voorbeeldconsumenten die burgers en organisaties triggeren om zelf ook duurzamer te kopen. Door de volumes die ze aankopen hebben ze impact en zullen meer producenten duurzamer te werk gaan. 

Lees zeker ook de nota omtrent duurzame aanbestedingen en de andere thema's in dit document

Praktijkvoorbeelden duurzame aanbestedingen