Pachtvrije gronden Leuven

Tekst: Aline Verbrugge op basis van interview (maart 2021) met Elisa Van der Zande (elisa.vanderzande@leuven.be ).  

Meer info

Lokale Voedselstrategie Voeding Verbindt

Hoe en wanneer is het project ontstaan? 

Een oproep die kadert binnen de Leuvense voedselstrategie 'Voeding Verbindt', een plan waarmee de stad, samen met heel wat lokale partners, ervoor wil zorgen dat lokale, seizoensgebonden en duurzame voeding steeds beter de weg vindt naar het bord van de Leuvenaar.

De voedselstrategie wil onder meer ruimte geven aan innovatieve landbouwprojecten. Dat kan bijvoorbeeld door pachtvrije gronden, eigendom van de stad en het OCMW, ter beschikking te stellen van stadslandbouw. 

Kan je kort jullie voedselproject toelichten?

De stad Leuven en het OCMW Leuven stelden in september 2020 tien gronden ter beschikking voor stadslandbouwprojecten. Vijftien organisaties en individuen stelden zich kandidaat om een vernieuwend landbouwproject op één van de gronden uit te rollen. De Leuvense Voedsel- en Landbouwadviesraad (VLAR) selecteerde elf projecten die de komende maanden opgestart zullen worden.  

Hiervoor zijn ze op zoek gegaan naar individuen of organisaties die op deze gronden een vernieuwend landbouwproject uitrollen. Projecten die duurzaam, economisch haalbaar en vernieuwend zijn, en een meerwaarde betekenen voor de lokale gemeenschap, kwamen in aanmerking. 

De jury bestond uit 5 leden van de VLAR, en zij hebben ook de criteria bepaald. 

 • Haalbaarheid
 • Economisch plan
 • Duurzaamheid
 • Innovatie
 • Maatschappelijke meerwaarde

In november 2020 werden de percelen toegewezen en momenteel zijn de projecten stillaan op het terrein aan het uitrollen. De projecten zijn erg divers. Zo zullen er onder meer kikkererwten en linzen geteeld worden, komt er een ecologische boomkwekerij en met lokaal geteeld baktarwe zal een nieuw streekproduct ‘Leives brueke’ gemaakt worden. 4 van de 9 ha zullen ingezet worden voor biologische landbouw. De stad en het OCMW streven ernaar om de projecten van start te laten gaan in het voorjaar van 2021.  

Welke rol heeft de gemeente hierin gespeeld? 

Door eigen gronden in te zetten voor voedselprojecten in de korte keten, brengen ze de Leuvense voedselstrategie in de praktijk. Ze hopen zo het aandeel lokale producten op te krikken, maar ook iedereen met interesse in duurzame voeding en landbouw in Leuven de kans te geven om daarmee aan de slag te gaan.

De VLAR en het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) selecteerden acht gronden van het OCMW en twee gronden van de stad. 

 

Met welke diensten werken jullie samen ? 

 • AGSL autonoom: beheren vastgoed van Leuven  
 • Dienst duurzaamheid: zal mee projecten opvolgen, over de jaren heen. 
 • Groendienst

Welke externe financiering en partners hebben jullie ingezet ?

Externe partners:

 • VLAR
 • KUL
 • Boerenbond
 • Wervel
 • Voedselteams
 • Kortom Leuven

Subsidies: /

Wat zijn de successen en de uitdagingen ?

Successen: 

 • Vernieuwend, geeft boost op idee van landbouwbedrijven 

 • Gevarieerde jury: iedereen betrekken  

 • Zonder extra voorwaarden toch veel duurzaamheidsciteria kunnen bereiken 

 • LT impact 

Uitdagingen: /