Whereby.jpeg
Provider image

Als hulpverlener probeert An dezer dagen creatief te zijn. Ze heeft maar één namiddag per week de tijd om cliënten te zien. Dat is erg weinig als je bedenkt dat de doorsnee maatschappelijk assistent een 60-tal cliënten onder haar hoede heeft...

An werkt als maatschappelijk assistent voornamelijk met erkende vluchtelingen, zoals Mahmoud. Mahmoud, 23, belandde enkele jaren geleden in België. Hij spreekt intussen vloeiend Nederlands, en volgt een opleiding elektromechanica. Hij woont in de stad waar hij studeert, maar het OCMW in de gemeente van waaruit hij de studie startte, namelijk dat An, blijft bevoegd voor zijn leefloon. Vanwege corona, maar ook om hem de verplaatsingen te besparen, stelt An voor om via Whereby te communiceren, een online chat- en videoapp.   

Eerder toevallig hoorde An over deze tool van psychologen op de dienst. Die kozen Whereby vanwege de privacy. Alle data wordt gewist na elk gebruik. Dat benadrukt An ook bij haar cliënten, die dit aspect zeer appreciëren. Daarenboven, zeker voor de doelgroep van erkende vluchtelingen, blijft non-verbale communicatie cruciaal. Bij een gewoon telefoongesprek gaat veel informatie verloren.  

Een andere factor die voor deze digitale tool pleit, is tijd en flexibiliteit. Als hulpverlener probeert An dezer dagen creatief te zijn. Ze heeft in tegenstelling tot vroeger maar één namiddag per week de tijd om cliënten te zien. Dat is erg weinig als je bedenkt dat de doorsnee maatschappelijk assistent een 60-tal cliënten onder haar hoede heeft. Aangezien thuiswerk de norm is, en An drie dagen per week telewerkt, probeert ze oplossingen te bedenken om ook op die dagen met haar cliënten in contact te komen. Online dus. Naast Whereby gebruikt ze ook het bekendere Whatsapp en email: daarmee kan ze gemakkelijk documenten heen en weer sturen. Cliënten kunnen daarenboven na het chatten alles nog eens op hun gemak nalezen.

An is enthousiast over de resultaten, en zal de werkwijze met andere cliënten uittesten, ook zij die minder vertrouwd zijn met technologie. De nood is hoog. De behoefte aan knowhow, en opleidingen ook.  Contacten met andere autoriteiten zoals gemeenteloketten, gaan meer en meer elektronisch. Hier en daar bestaat er nog een zekere drempelvrees, bij de cliënten, maar ook bij de maatschappelijk assistenten. An innoveert op eigen initiatief. Informeel wisselt ze met collega’s tips uit en best practices, maar een systematischere aanpak; cursussen of gidsen, voor alle OCMW’s zijn geen overbodige luxe.

De volgende doelgroep die An op het oog heeft zijn kinderen van cliënten. Het gaat o.a. om kinderen die via gezinshereniging naar België komen. Daarmee wil ze op woensdagnamiddag aan de slag, ook met Whereby. Technologie, en inzichten, schrijden voort, maar het werk blijft hetzelfde: mensen die mensen helpen. Communicatie staat centraal, op welke manier, via welk kanaal ook.