Nondiscriminatieclausule.jpg
Provider image

De koopkracht van lokale overheden is bijzonder groot. Door het opnemen van een non-discriminatieclausule kan een stad of gemeente een hefboom zijn voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt.

Categorie

  • Antidiscriminatie en -racisme

Doelen

  • Tonen dat de lokale overheid geen discriminatie duldt. 
  • Omdat de koopkracht van een overheid groot is, kan deze hefboom gelijke kansen op de arbeidsmarkt stimuleren.
  • Sociale doelstellingen zijn een onderdeel van een echt duurzaam aankoopbeleid, naast ecologische en economische overwegingen.

Doelgroep

Bedrijven die voor de stad werken.

Succesfactoren

Overheidsopdrachten hebben een grote impact op de arbeidsmarkt. Door in elk bestek een non-discriminatieclausule in te voegen kan het lokaal bestuur bedrijven ondersteunen in het voeren van een gelijkekansenbeleid.

Uitdagingen

  • Een grote uitdaging is het creëren van voldoende draagvlak bij alle medewerkers van de stad. Gelijke kansen stimuleren is een transversaal project, waar diverse diensten bij betrokken moeten worden.
  • Een tweede uitdaging is om de eigen doelstellingen te realiseren en tegelijk de procedure voor bedrijven niet onnodig zwaar te maken. Ook kleinere bedrijven moeten immers kunnen blijven deelnemen aan overheidsopdrachten.

Deze praktijk in

Gent

De non-discriminatieclausule wordt opgenomen in het bestek van elke overheidsopdracht. Door de offerte te ondertekenen engageert de inschrijver zich om deze bijzondere voorwaarde omtrent discriminatie en gelijke kansen te respecteren.

Initiatiefnemer: juridische dienst, de dienst welzijn en gelijke kansen, werk, aankoop en logistiek. Dat vereist, maar creëert ook een groot draagvlak voor gelijke kansen.

Partners: Unia en VVSG

Mechelen

Contact Dienst Diversiteit

 

Beleidsdomeinen

  • Overheidsaanbestedingen

Staat jouw praktijk nog niet in de databank? Vul dan deze fiche in.

Deze databank bouwen we samen met jullie! Wil je een wijziging, foto, update of opmerking doorgeven? Mail samenleven@vvsg.be.