Mobiele Recyclageparken

Het project heeft invloed op de volgende thema's: 

Afval

Korte beschrijving:

De mobiele parken vinden plaats op locaties met verhoogde aanwezigheid van sociale doelgroepen en personen met beperkte mobiliteit. Het mobiele park richt zich enkel op de aanvoer van kleinere hoeveelheden afvalstoffen die bij voorkeur niet met de wagen worden aangebracht en die in elk type gezin voorkomen.

Reden van het project:

De bedoeling is om alle gezinnen de mogelijkheid te geven om recycleerbare afvalstromen apart aan te bieden. Secundair is er ook de doelstelling om gezinnen met drempelvrees of onbekendheid jegens het gewone recyclagepark de weg te wijzen in het reguliere circuit.
Een mobiel recyclagepark wordt hiertoe georganiseerd vlakbij de doelgroep, met als doelstellingen:

 • Kennis maken van de doelgroep met de werking van een recyclagepark (pop-up versie)
 • Het principe van sorteren en geld besparen op afval uitleggen
 • Een antwoord bieden op de vraag van inwoners die ver van het recyclagepark wonen, geen wagen hebben en dus minder mobiel zijn.

Praktische info

 • Startdatum: 25 Mei 2016
 • Investeringsbedrag: <10.000 euro
 • Financieringskanaal: Met Vlaamse subsidies
 • Aanwerving: Geen

 

Betrokken diensten binnen de gemeente:

 • Communicatiemedewerker (afvalsteward & sensibilisering)
 • Dienst Uitvoeringen voor de logistieke ondersteuning (voorbereiding, opbouw, afvoer afval)
 • Onthaal voor de eerstelijns-informatie

Samenwerking met andere lokale besturen:

De milieudiensten van de 5 Incovo-gemeentes (aanvraag, overleg, ondersteuning, parkeerverboden)

Externe partners:

 • Intervilvoordse Huisvestingsmaatschappij
 • RISO (Samenlevingsopbouw Vl-Brabant)
 • Zilverpunt
 • CLW Castor
 • OCMW Machelen

Succesfactoren

 • Sensibilisering van inwoners rond sorteren
 • Bereiken van doelgroep
 • Drempelvrees naar beneden halen

Valkuilen

 • Misbruik door inwoners die wel mobiel zijn
 • Voorbereiding logistiek werk
 • KostenefficiĆ«ntie

Uitdagingen

 • Bereiken van de doelgroep (die niet in de bezochte wijken wonen)
 • Overstap laten maken naar gewone recyclagepark