Aandachtspunten bij het opzetten van participatieve processen

Het Kenniscentrum Vlaamse Steden gaf de opdracht aan Filip De Rynck en Karolien Dezeure participatieve processen in steden onder de loep te nemen. De onderzoekers schuiven 8 invalshoeken naar voren die van belang zijn bij participatieve processen in de stad. 

  • Anticiperend plannen en overleg
  • Opdracht helder krijgen
  • Randvoorwaarden onderzoeken en bepalen
  • Actoren-analyse (stakeholdermapping)
  • Rollen bepalen
  • Kernelementen van procesontwerp
  • Inbedding in de organisatie
  • Consolidatie en vastlegging van afspraken

Raadpleeg het volledige rapport aandachtspunten participatietrajecten.pdf