kortrijk spreekt.png
Provider image

Onder de vlag van Kortrijk Spreekt zet het team Gebiedswerking heel wat participatieve projecten op poten: Burgerbudget, Gezellige Wijk,… Ze blijven luisteren naar hun inwoners voor zowel kleinere als grotere projecten. Nu zetten ze ook in op online participatie via kortrijkspreekt.be.

Doelstelling

Kortrijk Spreekt werd gelanceerd na de gemeenteverkiezingen in 2012. Burgers zijn de ambassadeurs en ervaringsdeskundigen van je stad. Daarom is het nodig om ze te betrekken in alle diensten. Dit project werd gestart om inwoners warm maken om hun mening te geven.
 

Betrokken partijen

Het team Gebiedswerking vormt het hart van burgerparticipatietrajecten in Kortrijk. Vijf medewerkers zijn elk verantwoordelijk voor een deelgemeente en een centrumgedeelte.

 • Procesbegeleiding: Gebiedswerkers luisteren vóór de opstart en tijdens de uitvoering van ruimtelijke projecten naar buurtbewoners, handelaars en lokale verenigingen. De methodieken om met hen in gesprek te gaan, passen ze aan naargelang het type project. Denk aan: infomarkten, werfcafés, adviesgroepen, wandelingen, webinars,… Ze volgen het traject van begin tot einde mee en proberen de burgers altijd te betrekken.
 • Detectie: Wat loopt goed? Wat minder? Een gebiedswerker is steeds aanwezig en houdt de vinger aan de pols. Zo kan je gericht op zoek naar oplossingen binnen het stadsbestuur.
 • Netwerking: Als gebiedswerker kom je in contact met bewoners, handelaars, horeca, lokale verenigingen en organisaties,… Maar je doet ook aan heel wat interne netwerking: Kortrijk telt 1800 personeelsleden. Als gebiedswerker werk je met iedereen samen. Naast externe is interne netwerking daarom zeker even belangrijk.
 • Brugfunctie: Een gebiedswerker is de brug tussen de Kortrijkzanen en het stadsbestuur.

Resultaat

Kortrijk Spreekt realiseerde al enkele mooie projecten:

 • Digitaal Referendum: In oktober 2019 vond in Kortrijk voor de eerste maal in Vlaanderen een digitaal referendum plaats. 9880 Kortrijkzanen namen deel aan het referendum met de vraag of er al dan niet maandelijks een autoloze zondag moet komen in de binnenstad.
 • Gezellige Wijk: De burgers krijgen de kans om een buurtcomité op te richten. Ze kunnen zelf een straatfeest organiseren, of speelstraten en leefstraten opstarten.
 • Kortrijk op tour: Ze gaan bij alle mogelijk doelgroepen luisteren, deur aan deur, in elke buurt en in elke straat. Ze zoeken oplossingen voor plaatselijke problemen, frisse ideeën en leuke voorstellen die de buurt beter kunnen maken. In deze legislatuur kon Kortrijk dit nog niet herstarten vanwege Corona, maar ze plannen zeker en vast in om dit te herhalen.
 • Kortrijkspreekt.be: Dit is een digitaal platform waar burgers en middenveld via computer of smartphone eigen voorstellen doen én meebeslissen.
 • Boomspiegeladoptie: Hoe kan je het straatbeeld vergroenen? Elke geïnteresseerde inwoner kan een boomspiegel in de omgeving van zijn woning/werk/… beplanten en onderhouden. Zo kan je genieten van zelf gekweekte kruiden, van geurende bloemen of de pracht van groeiende planten.

Tips

 • Door burgers te betrekken vóór de opstart van een groot ruimtelijk project, kan je soms sneller doorwerken bij de uitvoering ervan.
 • Een digitaal infomoment zorgt voor iets meer éénrichtingsverkeer, maar tegelijk bereik je iets meer mensen: sommigen komen even meeluisteren en blijven dan toch plakken.
 • Bij kleinere projecten trek je meer burgers aan. Eens ze betrokken zijn, kan je ze opnieuw uitnodigen om deel te nemen aan grotere projecten.

Praktische informatie