BS_Website_omslag_sint-niklaas1.png
Provider image

Als kind- en jeugdvriendelijke stad vindt Sint-Niklaas het belangrijk om de stem van kinderen en jongeren mee te nemen in het lokale beleid. De stad Sint-Niklaas beschikt jaarlijks over een budget van 20.000 euro, waarover een groep gelote jongeren mag beslissen hoe deze middelen geïnvesteerd worden. In 2021 beslisten de jongeren om een radiocaravan voor en door jongeren op te starten om taboes te doorbreken en mentaal welzijn bespreekbaar te maken.

Doelstelling

Voor Sint-Niklaas moeten de jongeren de kans krijgen om hun stem te laten horen. Dat doen ze door zich aan deze doelstellingen te houden:

 • Jongeren krijgen inzicht in principes van een lokale democratie;
 • Jongeren mogen zelf beslissingen nemen en hebben op deze manier impact op hun eigen leefwereld;
 • Jongeren voelen zich verbonden met iets dat gerealiseerd wordt;
 • Jongeren leren elkaar en de stad op een andere manier kennen waaruit toekomstige engagementen kunnen groeien;
 • De stad krijgt meer inzicht in de leefwereld van deze jongeren.

De droom is om in co-creatie met jongeren een zelfgekozen project te realiseren.

Proces

Voortraject

 • Infomoment met de 11 deelnemende secundaire scholen
 • Alle 5e jaars uit de deelnemende scholen worden geïnformeerd over het project ‘Jongerenbegroting’
 • Ze loten 55 jongeren uit het 5e middelbaar en krijgen op deze manier een diverse groep van mogelijke deelnemers
 • 55 gelote jongeren ontvangen hun ‘golden ticket’ met uitnodiging voor de ‘Jongerenbegroting’. De andere 5e jaars krijgen ook informatie over het traject waarbij ze zelf ook nog hun stem zullen laten horen.  
 • Jongeren krijgen de kans te bevestigen of om toch niet deel te nemen. Participatie is nl. een recht, geen plicht.

Jongerenbegroting dag 1

 • Tijdens een eerste (digitale) moment kwamen de 55 gelote jongeren samen. Ze werkten eerst toe naar een gemeenschappelijk begrip van mentaal welzijn, om nadien in verschillende breakout rooms oplossingen te creëren die het mentaal welbevinden van jongeren kan versterken.
 • Op het einde van de dag werden de 8 verschillende voorstellen gepresenteerd aan de schepen voor Jeugd en Participatie.
 • Gloria Monserez nam de jongeren een hele dag als host mee op sleeptouw.

Inblikken van de 8 verschillende voorstellen

 • Vanuit de verschillende groepjes werd een jongere geselecteerd om het voorstel toe te lichten.
 • Ze maakten professionele video’s die terug te vinden zijn op de Instagram Jong Sint-Niklaas.

Livestream met Joris Hessels

 • Ze nodigden enkele jongeren (van de Jongerenbegroting) uit in de studio om samen met experts dieper in te gaan op de verschillende voorstellen.
 • Enkele gasten: Nina Mouton, Loredana Cremery (Vlaamse Jeugdraad), Emma Daeleman (WAT WAT),..
 • Het doelpubliek van de livestream bestond uit ouders, leerkrachten, lokale besturen,..

Feedbackronde op de 8 voorstellen

 • De 8 voorstellen werden op een website geplaatst waarop andere jongeren feedback konden geven.
 • Via sociale mediakanalen probeerden ze jongeren naar de website te leiden.
 • Leerkrachten kregen de instructie om samen met hun leerlingen feedback te geven.
 • Op deze manier werden ook andere jongeren betrokken bij de verschillende voorstellen..

Balans per voorstel

 • Intern werd per voorstel een balans opgemaakt.
 • Deze stap is cruciaal om jongeren op een 2e moment een inzicht te kunnen geven in welke realisaties er verwezenlijkt kunnen worden met 20.000 euro.

Jongerenbegroting dag 2

 • In een 2e (online) bijeenkomst met de 55 gelote jongeren kwamen ze via 2 stemrondes tot het voorstel ‘radiocaravan voor en door jongeren om taboes te doorbreken’.
 • De jongeren kregen in deze sessie ook de kans hun mening te geven over  communicatie, participatie, evenementen,.. in de stad.

Natraject:

 • De jongeren kregen de kans hun gegevens achter te laten wanneer ze in de toekomst betrokken wilden worden bij het gewonnen voorstel of andere verwezenlijken.
 • Er werden radio-workshops georganiseerd en een groepje jongeren werkt momenteel aan een radioshow.
 • Bij de opstart van het nieuwe OverKop-huis in Sint-Niklaas zijn ook heel wat jongeren van de Jongerenbegroting betrokken.

Betrokken partijen

We werkten samen met heel wat verschillende partners:

 • 11 secundaire scholen
 • Maarten Goethals (Alter) – methodiek, proces,..
 • Treecompany (ondersteuning digitale zoom sessies)
 • Gloria Monserez, Joris Hessels,..(presentatie)
 • Zwerm en Wavemakers (communicatie en PR)
 • Studio MISC (video’s)
 • Nextar (livestream)

Resultaat

 • Jongeren konden mee beslissen over een budget van 20.000 euro en hebben het gevoel dat ze impact hebben in hun directe leefomgeving.
 • De jongeren vonden het een toffe een leerrijke ervaring. Ze stellen in de evaluatie voor om het de volgende keer wel fysiek te organiseren.
 • Verschillende diensten (participatie, communicatie, evenementen, huis van het kind, welzijn,..) kregen inzicht in de leefwereld van jongeren.

Bereik

Door samen met de scholen 55 jongeren te loten uit het 5e middelbaar van Sint-Niklaas kregen ze een heel goede mix van allerlei jongeren. Wanneer de resultaten werden gedeeld via een livestream, kregen ze ook heel wat reacties van professionals, o.a. leerkrachten en ouders. In de volgende editie zullen ze zich nog meer richten op de doelgroep, via Instagram (Jong Sint-NIklaas).

Tips

 • Hecht veel waarde aan de methodiek maar zorg ook voor een toffe setting zodat jongeren echt het gevoel hebben dat het lokale bestuur hen belangrijk vindt.
 • Zorg voor een goed opvolging. Het is belangrijk dat jongeren voelen dat de stad ook effectief aan de slag gaat met hun mening.

Toekomstplannen

In 2022 organiseren ze een 2e editie van de Jongerenbegroting. Ze zullen de ‘challenge’ koppelen aan het decreet BOA. Ze willen de gelote jongeren in deze editie enorm graag fysiek samenbrengen.

Meer informatie