sleutelfiguren aan het woord.png
Provider image

We gingen langs bij drie sleutelfiguren om te weten te komen wat hun kijk is op regiovorming. In onderstaande video's geven ze hun inzichten vanuit eigen domein mee.

In gesprek met Peter Cabus over omgeving

  • Regionaal samenwerken kan het oplossen van inhoudelijke vraagstukken vergemakkelijken: waar wonen we? waar werken we? ...
  • Regiovorming creëert kansen om vanuit eigen bevoegdheden en eigen middelen betere resultaten te bereiken.
  • We zouden met één stem vanuit de Vlaamse Overheid moeten spreken.

In gesprek met Jan De Maeseneer over gezondheid

  • Het is jammer dat de eerstelijnszones niet volledig gelijk lopen met de afbakening van de referentieregio's.
  • Het is voor eerstelijnszones belangrijk om op regionaal vlak te kunnen samenwerken met andere sectoren.

In gesprek met Lien Verwaeren over cultuur

  • Cultuur begint bij een lokaal beleid, maar kent ook geen grenzen. 
  • Werk samen met andere lokale besturen en breng zo middelen en expertise samen.
  • Regiovorming geeft een houvast: wie kunnen mijn partners zijn?