20211Lokaal04 in contact met.png
Provider image

De coronacrisis betekende geen rustige periode voor de lokale toerismediensten. Ook al gingen veel evenementen niet door, de diensten toerisme zochten naarstig naar alternatieven om hun streek en stad te promoten met een nieuwe, coronaveilige invulling. Een hele uitdaging. Maar voor Patrick Segers en zijn medewerkers bij de dienst toerisme van Dendermonde was het ook een kans om de troeven van de Ros-Beiaard-stad extra in de verf te zetten: ‘De boodschap luidde om in je achtertuin op verkenning te gaan. De mensen volgden die raad massaal op,' vertelt Patrick Segers.

WIE

Patrick Segers

WAT

Diensthoofd toerisme voor Stad Dendermonde

HOELANG

Patrick is sinds 1999 een gevestigde waarde in het stadsbestuur van Dendermonde, maar diensthoofd toerisme is hij sinds 2007.

HOE

Patrick stuurt diverse medewerkers aan, zowel administratief als baliemedewerkers van de dienst toerisme, maar ook de onderhoudsploeg voor het stadhuis en de stadsbeiaardiers. Hij werkt ook nauw samen met andere stadsdiensten en partners om Dendermonde als toeristische trekpleister in de kijker te zetten.

Als diensthoofd toerisme jongleert Patrick met een flink pak verantwoordelijkheden. Zijn takenpakket is goedgevuld, uitdagend en divers. Natuurlijk stuurt hij de baliemedewerkers aan en ontwikkelt hij in samenwerking met de communicatiedienst wervende dragers en campagnes die Dendermonde tot bij de toerist in binnenen buitenland brengen, maar ook de twee stadsbeiaardiers vallen onder zijn bevoegdheid en als secretaris bij de alom gekende Ros Beiaardommegang staat hij in nauw contact met het verenigingsleven en de wagen- en decorbouwers om deze volkse traditie in ere te houden.

Want al maakt het Ros Beiaard maar eens om de tien jaar zijn tocht door de stad, er kruipt bijzonder veel tijd, aandacht en denkwerk in. Waar vele andere bekende stoeten immers werken met losse groepen die gedurende een afgelijnde periode hun creativiteit de vrije teugel laten, staan de doortocht van het Ros Beiaard en de Reuzenommegang Katuit bekend om hun samenhang en duidelijke verhaallijn. De stadsdiensten, figuranten, decorbouwers en costumiers maken er allemaal samen van A tot Z een unieke belevenis van.

Dit samenspel tussen een divers takenpakket en rijke tradities maakt dat Patrick ook na een mooi parcours van veertien jaar binnen de dienst toerisme nog altijd voldoende uitdaging vindt: ‘Er is zoveel variatie en improvisatie mogelijk binnen mijn werk en dat werd nog eens extra benadrukt in deze vreemde coronatijden. Net als alle andere lokale toerismediensten werden we uitgedaagd en gedwongen om eens over onze functie na te denken en ons aan te passen aan de uitzonderlijke situatie. Normaal gezien hadden we in 2020 een tien- à vijftiental evenementen en de doortocht van het Ros Beiaard. Stuk voor stuk momenten waar je naartoe werkt en waarvoor je meteen ook feedback krijgt van het publiek.

Dat viel allemaal wat weg nu, en dan kun je verkrampen en bij de pakken blijven zitten of de handen uit de mouwen steken en er het beste van maken. “Groeten uit”-filmpjes om Dendermondenaars aan te moedigen om de deelgemeenten te verkennen, coronaveilige beiaardconcerten aan zorginstellingen, vlinderfietsroutes, openluchtcinema’s en een artistieke make-over van ons militair patrimonium, we hebben alles uit de kast gehaald om onze dienst relevant te houden.’

Toen de slag van de eerste lockdown was binnengekomen, besloten Patrick en zijn collega’s van de vrijetijdsdiensten samen te zitten om te kijken wat er wel nog mogelijk was, steeds vertrekkend van een minimumscenario. Ze zaten toen al in de aanloop naar de Ros Beiaardommegang van 2020 – wat de nodige tamtam met zich meebracht – en het werd dus al snel een kwestie om die nationale aandacht stevig vast te houden en tegelijk te zoeken naar een manier om iedereen constructief bezig te houden. Het resultaat was een uitgebreid aanbod aan unieke belevingen en projecten, met een virtuele Ros Beiaard Expo, een speciale editie van de Jommeke-stripreeks en spitsvondige acties die de inwoners van Dendermonde aanmoedigden om hun herinneringen te delen, huizen te bevlaggen of het Ros Beiaardlied in te zingen.

‘Belangrijk hierbij was dat we het enthousiasme voor de ommegang brandende wilden houden, zonder in een plat commercieel verhaal te vervallen. Een Dendermondenaar zou trouwens niet toestaan dat zo’n monument van onze lokale geschiedenis gereduceerd wordt tot een verhandelbaar product.

Zo ontstond het idee om ook een paardenkrachtroute uit te werken die inspeelde op de hervonden liefde voor het wandelen en de historiek van het Ros Beiaard. De wagenbouwers kregen de kans om een mal voor een paardenhoofd te ontwerpen dat door lokale en nationale kunstenaars – en bekende figuren als Axel Daeseleire en Jan Paternoster – beschilderd kon worden.

Initieel werden elf hoofden verspreid in het straatbeeld, een symbool voor de elf jaar sinds de vorige ommegang, maar in de loop van het voorjaar zal er nog een twaalfde hoofd toegevoegd worden, aangezien we jammer genoeg opnieuw op een uitstel afstevenen. Wat klein begon is uitgegroeid tot een unieke samenwerking tussen het bedrijfsleven, lokale kunstenaars, scholen en de technische dienst, met een overweldigend positieve respons,’ blikt Patrick terug.

De bezigheden van Patrick lijken op het eerste zicht misschien moeilijk te rijmen met zijn achtergrond, hij studeerde politieke wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel, maar toch legde zijn opleiding de fundamenten voor zijn carrière bij de dienst toerisme. ‘In de aula leerde ik het grotere geheel zien en je verwerft al snel de vaardigheid om uit die brede vorming bepaalde facetten op te pikken die relevant zijn voor je professionele carrière. Gedurende mijn academisch traject kwam ik er al snel achter dat ik niet wou uitgroeien tot politicus, maar dat het beleidsmatige me wel oprecht boeide.

Toen ik mijn eerste stappen op de arbeidsmarkt zette, keek ik dan ook uit naar een baan bij de overheid. Na een vrij korte flirt met het onderwijs trok een vacature voor projectmedewerker bij de Ros Beiaardommegang mijn aandacht. Ik voelde al snel dat ik daar op mijn plek zat en dat is niet veranderd, sinds ik de switch maakte naar diensthoofd toerisme. Ik geniet ervan om mijn steentje bij te dragen aan de uitstraling en positionering van het mooie Dendermonde.’ •

 

Tomas Coppens is redacteur van Lokaal
Voor Lokaal 04 | 2021