Voor illegalen geldt de algemene regel en is het OCMW van de gewoonlijke verblijfplaats bevoegd. Hierop zijn 2 uitzonderingen:

  • Als de gewoonlijke verblijfplaats niet kan vastgesteld worden, is het OCMW van de plaats van zorgverstrekking bevoegd voor dringende medische hulp.
  • Als de OCMW-hulp dringend noodzakelijk is en de hulpvraag wordt gesteld tijdens het verblijf in het ziekenhuis, is het OCMW van de plaats van zorgverstrekking bevoegd. Ziekenhuisrekeningen zijn nooit dringend noodzakelijk. De gewoonlijke verblijfplaats is bijgevolg bevoegd.