Een sterk gemeentelijk economisch beleid wil goede cijfers kunnen voorleggen: voldoende ruimte om duurzaam te investeren, een aantrekkelijk en florerend kernwinkelgebied, aangename markten, een vlotte dienstverlening naar ondernemers.  Maar dit alles kan niet zonder een kwalitatieve en leefbare horeca.  Immers, zowel voor winkelklanten, toeristen, bedrijfsbezoekers, als voor de eigen inwoners, speelt de horeca een belangrijke rol.  Geen shopping zonder terras of ijsje, geen business zonder lunch of overnachting, geen markt zonder koffie of snack, geen toerist die niet eten moet.  Een kwalitatief, divers en leefbaar horeca-apparaat is een belangrijke schakel in het sociale weefsel van de stad of gemeente en geeft haar de extra uitstraling en aantrekkingskracht waarmee zij zich onderscheidt van haar buurgemeenten en –steden. 

Toch komt de horeca veelal in het nieuws met negatieve berichten ten gevolge van overlastklachten door nachtlawaai, ordeverstoring, alcohol- of druggebruik, ...   Of met onheilstijdingen over de lage rendabiliteit in de sector.  Het klassieke cafébezoek kalft af ten gevolge van een veranderend consumentengedrag en een verzwakking van de economische conjunctuur.  Het rookverbod vormt de spreekwoordelijke druppel voor velen.  Ook restaurants en hotels zien marges wegsmelten ten gevolge van de zwakkere economie: zij voelen als eerste het verminderde consumentenvertrouwen en de verhoogde grondstoffenprijzen. 

Een gemeentelijk horecabeleid kan (potentiële) horecaondernemers ondersteunen bij hun opstart en bedrijfsvoering, en kan hen stimuleren tot innovatie, creativiteit en kwaliteit.  De stad of gemeente kan door het correct toepassen van duidelijke, in overleg tot stand gekomen regelgeving, een klimaat creëren waarin de creatieve en correcte horecaondernemer goed kan functioneren.  Zo ontstaat er een in win-winsituatie waarbij de ondernemer op zijn of haar beurt een belangrijke bijdrage kan leveren aan de stad of gemeente: door het sociaal weefsel te versterken, bij te dragen aan de uitstraling en door werkgelegenheid en toegevoegde waarde te creëren.