Het Vlaamse PIO-programma ondersteunt overheidsorganisaties (en dus ook lokale besturen) financieel of met advies bij de opmaak en de aanbesteding van een innovatieve overheidsopdracht. In het kader van dit programma wordt er daartoe 2x/ jaar een oproep gelanceerd voor innovatieve projecten. Ook lokale besturen kunnen een project indienen. 

Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten biedt enkel (!) begeleiding aan geselecteerde PIO-projecten gedurende het volledige aankooptraject en voorziet ook in cofinanciering voor deze projecten.

In totaal beschikt het PIO jaarlijks over 5 miljoen euro. De specifieke noden van elk traject bepalen de omvang van de mogelijke cofinanciering. Er zijn in principe geen maximale bedragen voorzien. Om toch enige houvast te bieden voorziet PIO voor een ‘gemiddeld’ project in volgende indicatieve bedragen:

  • Voortraject
    • tot 30.000 euro voor de inzet van externe expertise, uitvoering van marktconsultaties, organisatie van gebruikersbevragingen enz. om de aanbesteding voor te bereiden.
  • Aanbesteding
    • tot 1.000.000 euro voor de cofinanciering van de aankoop van onderzoek- en ontwikkelingsdiensten, diensten voor validatie en testing, voor prototyping, edm.
    • tot 1.000.000 euro voor de cofinanciering van proeftuinen en pilootprojecten.

Bekijk hier de presentaties van de voorbije infosessies. Die maken duidelijk wat PIO voor jou kan betekenen en hoe een PIO-projectvoorstel en traject voor begeleiding en/of cofinanciering er idealiter uitziet. 

Op de website van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten vind je ook een online gids met meer informatie over de verschillende begrippen en procedures.