Renovatie van appartementsgebouwen stimuleren is een stuk complexer dan voor eengezinswoningen. Het vraagt dan ook een andere aanpak.

Inzetten op appartementsgebouwen is een belangrijke manier om de doelstelling rond collectieve renovatie uit het Lokaal Energie- en Klimaatpact te behalen. De gemene delen aanpakken in een meergezinswoning is immers per definitie collectief. Het biedt ook de mogelijkheid om met 1 project een substantieel resultaat te halen.

  • Stad Gent en energiehuis De Energiecentrale ging twee jaar lang intensief aan de slag rond de uitdaging om energetische renovaties op te zetten voor de collectieve delen van appartementsgebouwen, zowel groot als klein. Het was één van de initiatieven uit de Vlaamse projectoproep Lokale Klimaatactie uit 2020. Het resulteerde in een draaiboek dat ook kan gebruikt worden door andere steden en gemeenten. Samen met heel wat praktische bijlagen is het terug te vinden in de praktijkendatabank van Netwerk Klimaat. In de webinar werd hier op ingezoomd.
  • Ook vanuit de Vlaamse overheid zijn er recent nieuwe instrumenten ontwikkeld om met deze uitdaging aan de slag te gaan. Er is een financiële ondersteuning en een raamovereenkomst voor het renovatiemasterplan waar appartementen (en lokale besturen voor meergezinswoningen op hun grondgebied) gebruik kunnen van maken.
  • Daarnaast kwam er ook een praktijkvoorbeeld buiten een (groot)stedelijke context aan bod.

Tijdens de webinar werden ook enkele interessante vragen gesteld. Je vindt deze samen met het antwoord terug in het Q&A document.

Herbekijk hieronder de webinar: