gis-monitor.png
Provider image

Deze monitor geeft een overzicht van het GIS-gebruik van de lokale besturen in Vlaanderen.

Over het GIS-gebruik van de lokale besturen in Vlaanderen

De GIS-monitor geeft steekkaartgewijs de GIS-maturiteit van gemeentebesturen weer aan de hand van een vastgestelde GIS-typologie. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen vijf types van GIS-gemeenten:

 1. Gemeente zonder GIS-gebruik;
 2. Gemeente met GIS als raadpleegtoepassing;
 3. Gemeente met GIS-gebruik in verschillende diensten;
 4. Gemeente steunt op dienstenbreed GIS;
 5. Gemeente met organisatiebreed en geïntegreerd GIS.

Op deze manier kan men nagaan op welke manier GIS binnen de gemeentelijke werking wordt ingezet en kan men de eigen organisatie situeren ten opzichte van andere gemeenten.

De GIS-monitor is een initiatief van de Vlaamse overheid en de VVSG, in nauwe samenwerking met de projectgroep Geolokaal.

Download de meest recente versie van de GIS-monitor (2015).

Belangrijkste conclusies

 • De aanwezigheid van een GIS-coördinator met een duidelijk mandaat heeft een positieve invloed op de GIS-werking van een lokaal bestuur. De aanwezigheid van een GIS-coördinator is immers belangrijk om GIS organisatiebreed en geïntegreerd binnen de verschillende domeinen van het lokale bestuur te brengen.
 • In gemeenten waar het beleid de meerwaarde erkend van GIS, wordt gemiddeld genomen voor significant meer toepassingen GIS ingezet. De steun van het beleid is een essentiële voorwaarde om een draagvlak te creëren en om GIS uit te rollen binnen de gemeentelijke werking.
 • Het GIS-overleg (inter- en intragemeentelijk) heeft een positief effect op het aantal GIS-toepassingen van een gemeente.
 • In vergelijking met 2008 maken de gemeenten voor steeds meer toepassingen gebruik van GIS. De vele toepassingen duiden op het grote potentieel om GIS in te zetten binnen de gemeentelijke werking.
 • T.o.v. 2010 wordt GIS in steeds meer beleidsdomeinen ingezet (Ruimtelijke ordening, Milieu, Burgerzaken, Financiën, Openbare werken,…). De gegevens worden ook meer en meer gedeeld tussen de beleidsdomeinen. In 2010 gaf 23,5% van de respondenten aan dat gegevens en toepassingen door verschillende diensten ad hoc worden uitgewisseld. In 2013 en 2015 gaf respectievelijk 50% en 69% van de gemeenten aan gegevens tussen de beleidsdomeinen te delen via een gemeenschappelijke databank/server.
 • Slechts 55 lokale besturen (18%) slagen er in om GIS-bestanden op een geautomatiseerde wijze aan andere overheden te leveren.

Publicaties en volledige resultaten

Bekijk de gegevens online op deze kaart:

Online kaart