Korte uitleg

Ecopower verenigt burgers om samen te investeren in hernieuwbare energie via rechtstreekse participatie: alle aandeelhouders zijn mede-eigenaar van de productie-installaties.

Door gewone burgers eigenaar te maken van windturbines, zonnepanelen, kleine waterkrachtcentrales en warmtenetten vergroot het draagvlak voor hernieuwbare energie. Samen nemen we onze energievoorzieningen zelf in handen, zo worden we onafhankelijk van energie-import en van grote commerciële bedrijven.

Ecopower is een coöperatieve producent en leverancier van hernieuwbare energie. Wie mee investeert in de productie kan thuis de eigen Ecopower-stroom verbruiken. Onze missie is het uitbouwen van een democratisch, decentraal en duurzaam energiesysteem. We streven naar 100% hernieuwbare energie voor elektriciteit, warmte én mobiliteit.

Met onze coöperatieve en democratische structuur werken we mee aan een economie ten dienste van mens en maatschappij. Elke coöperant heeft medezeggenschap in het bedrijf, samen plaatsen we ecologische en maatschappelijke impact boven financiële winst.

Contactgegevens 

Aanbod ondersteuner LEKP

Ecopower zet zich als ondersteuner in op:

Werf 2 “verrijk je wijk”: energiebesparende renovatie en coöperatieve energieprojecten. 

  • Doelstelling: 1 coöperatief/participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners tegen 2030 met een totaal geïnstalleerd vermogen van 216 MW vanaf 2021 t.e.m. 2030 (+12.000 projecten in 2030)
  • Ondersteuning opstart energiegemeenschappen of projecten rond energiedelen

 

Concreet voorziet Ecopower de volgende ondersteuning: 

  • Ecopower biedt lokale besturen begeleiding bij het uitwerken van coöperatieve hernieuwbare energieprojecten, warmtenetten op duurzame energiebronnen en burgerparticipatie.
  • Ecopower voert raamovereenkomsten met coöperatieve hernieuwbare energieprojecten uit voor deelnemende gemeentes (o.a. zonne-energie).
  • Ecopower ontzorgt de lokale besturen voor de financiering, installatie, onderhoud en uitbating van PV-installaties op gemeentelijke infrastructuur en bij uitbreiding op hun grondgebied.
  • Ecopower is een energiegemeenschap en ontwikkelt energiegroepen in de omgeving van grote hernieuwbare energieprojecten die met de coöperanten-omwonenden zijn gefinancierd. Daarmee wordt meegewerkt aan lokale klimaatplannen.