Draagvlak binnen eigen organisatie voor strategisch en circulair aankopen

Het project heeft invloed op de volgende thema's: 

Beleid

Korte beschrijving:

Opzetten van een traject om intern draagvlak te creƫren voor het verankeren van strategisch en circulair aankopen in het aankoopbeleid.

 • We bekeken welke diensten een overheidsopdracht gepland hadden en het zagen zitten om deze circulair aan te besteden. We selecteerden twee overheidsopdrachten (voorkeur voor kleinere, zichtbare projecten met lage tijdsdruk).
 • We omschreven een afgebakend proeftraject en stelde het voor aan financieel directeur en diensthoofd aankopen. We bespraken: Wat is circulair aankopen, waarom en wat is bredere context? We vroegen go voor traject, validatie aanpak en praktische afspraken.
 • Overleg met Strategische cel: Hoe communiceren we dit best naar het MAT? Hoe kunnen we de opschaling naar een strategisch aankoopbeleid opstarten, waarbij we ook de andere belangen (bv lokaal, sociaal) ook meegenomen worden.
 • Voorstellen proeftraject circulair aankopen door de financieel directeur aan het MAT.
 • Akkoord van het MAT om twee proeftrajecten te lopen, evaluatie terug te koppelen en om samen met de strategische cel een strategisch aankoopbeleid voor te bereiden.

Reden van het project:

Naar aanleiding van het engagement in de Green Deal Circulair Aankopen werd duidelijk dat het niet zo evident was ingang te krijgen bij interne diensten om circulair aan te besteden.

Praktische info

 • Startdatum: 1 oktober 2018
 • Investeringsbedrag: <10.000 euro
 • Financieringskanaal: Eigen middelen 
 • Aanwerving: Geen

 

 • Gemeente: Roeselare
 • Contactpersoon: Timo Wyffels
 • E-mailadres: timo.wyffels@roeselare.be
 • Website: Roeselare

Betrokken diensten binnen de gemeente:

Aankopen  | Ruimte  |  Mens  |  Gebouwen  |  Projecten openbaar domein  |  Strategische cel

Samenwerking met andere lokale besturen:

Midwest-samenwerking: Rond strategisch aankopen binnen de regio

Externe partners:

Trifinance: Ondersteuning op vlak van aankopen en intern draagvlak

Succesfactoren

 • Motivatie van de financieel directeur, die zelf voorstelde dat zij het MAT wilde warm maken om dit proeftraject te lopen.
 • Motivatie betrokken inhoudelijke diensten
 • Omschrijving van een afgebakend proeftraject met bepalen van specifieke evaluatiepunten

Valkuilen

 • Angst voor onbekende werkwijze
 • Tragere doorlooptijd dossier (marktdialogen, opstellen bestek, ..)

Uitdagingen

 • Spanningsveld tussen lokaal aanbesteden en circulair
 • Motivatie medewerkers dienst aankopen (spanningsveld juridische risicobeheersing en risico-aversie)

Presentaties