Korte uitleg

Dialoog vzw is een onafhankelijk vormings- en adviescentrum dat particulieren en zelfstandigen informeert over duurzaam bouwen, verbouwen en wonen. Door vorming, advies en publicaties door eigen professionele en freelance medewerkers moedigen we mensen aan keuzes te maken die leiden naar een rijker sociaal en ecologisch leven. 

Dialoog wil een zichtbare impuls geven aan duurzaam bouwen en bewust wonen. Meer comfort met minder materialen, water, energie en ruimtebeslag is ons uitgangspunt. Wij willen op deze manier de milieubelasting van het bouwproces beperken en bijdragen aan de strijd tegen de klimaatopwarming. Vertrekkend vanuit de thema’s water, energie en bouwen bieden we vormingsprogramma’s, advies en publicaties aan 

Contactgegevens 

Aanbod ondersteuner LEKP

Dialoog zet zich in voor de ondersteuning van:

Werf 1 “laten we een boom opzetten”: vergroening;

  • Doelstelling: 1/2de meter haag of geveltuinbeplanting per Vlaming tegen 2030 (+3.300 km extra vanaf 2021 t.e.m. 2030)

Werf 2 “verrijk je wijk”: energiebesparende renovatie en coöperatieve energieprojecten;

  • Doelstelling: 50 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties per 1.000 wooneenheden vanaf 2021 t.e.m. 2030

Werf 4 “Water is het nieuwe goud”: ontharding een opvang- en infiltratiecapaciteit

  • Doelstelling: 1m2 ontharding per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030 (=6,6 miljoen m2 ontharding)
  • Doelstelling: per inwoner 1m3 extra opvang van hemelwateropvang voor hergebruik, buffering en infiltratie voor regenwater vanaf 2021 t.e.m. 2030 (=6,6 miljoen m3 extra regenwater dat wordt opgevangen door hergebruik of infiltratie)

Concreet voorziet Dialoog de volgende ondersteuning

  • Het ter beschikking stellen van begeleiding van de lokale besturen inzake collectieve wijkrenovatieprojecten.
  • Het organiseren van infosessies rond energetische renovaties, waterbesparing, groendaken/groengevels.