Een lokaal warmteplan, hoe begin je daaraan? Om daarbij te helpen ontwikkelde het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) samen met de VVSG de Warmtegids. Hierin stellen we steden en gemeenten een stappenplan ter beschikking voor de opmaak van een lokaal warmteplan, geven we een overzicht van mogelijke partners en financieringskanalen, leveren we (technische) achtergrondkennis over alle mogelijke warmteoplossingen en bieden we een heleboel antwoorden op veel voorkomende vragen en hindernissen.