Om effectief meerwaarde te kunnen halen uit data is er nood aan heldere doelstellingen. Data zijn geen doel op zich maar kunnen een instrument zijn en ondersteunend zijn voor het behalen van een aantal doelen. Als je aan de slag wil gaan met data moet je dus allereerst de volgende vragen stellen:

·        Wat wil je meten/weten?

·        Welke inzichten hoop je hieruit te halen?

·        Welke impact/verandering stel je voorop?

·        Hoe zal je die impact creëren? Wat is hiervoor nodig?

Met andere woorden, je dient een antwoord te geven op de “Hoe?”, “Wat” en “Waarom” van dataprojecten.

Het datagedreven innovatie canvas (de Datcan), een tool dat werd ontwikkeld door de Vrije Universiteit van Amsterdam, kan je hierbij helpen.

Ben je als lokaal bestuur overtuigd van de winsten die zitten in het datagedreven sturen? Neem dan de strategische beleidsdoelstellingen van de gemeente als vertrekbasis. Welke data zijn er voor handen die meer inzichten kunnen verschaffen die nodig zijn voor het behalen van de vooropgestelde doelen?