Een dagverzorgingscentrum organiseert opvang en ondersteuning tijdens de dag. Het richt zich hoofdzakelijk op gebruikers van 65 jaar en ouder. De dienstverlening omvat de persoonlijke verzorging, huishoudelijke hulp (bv. maaltijd), verpleging, activering, animatie, ontspanning en psychosociale ondersteuning.

Types dagverzorgingscentra

Er zijn 3 types van dagverzorgingscentra:

  • De klassieke dagverzorgingscentra, die vaak samen of in de nabijheid van een woonzorgcentrum georganiseerd zijn. Deze dagverzorgingscentra kunnen ook een bijkomende erkenning krijgen voor de opvang van zorgafhankelijke ouderen.
  • De dagverzorgingscentra die uitgebaat worden door een erkende dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg.
  • De dagverzorgingscentra die uitsluitend gebruikers met een chronische aandoening verzorgen. 

Erkenning

Een dagverzorgingscentrum moet erkend zijn door Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Het moet dus voldoen aan de erkennings- en kwaliteitsnormen. De Vlaamse Zorginspectie controleert de werking.

Links