Doelstelling

Doelstelling: “50 collectief  georganiseerde energiebesparende renovaties  per 1.000 wooneenheden vanaf 2021 t.e.m. 2030”

Ter verduidelijking: Een energiebesparende renovatie equivalent bestaat uit één van volgende maatregelen: dak-, zolder-, vloer-, gevelisolatie, hoogrendementsbeglazing, zonneboiler, ventilatiesysteem, een warmtepomp en -boiler. Deze worden gestimuleerd door de ‘burenpremie voor een collectieve renovatieproject’ al dan niet als gevolg van de organisatie van klimaattafels, renovaties gerealiseerd dankzij het noodkoopfonds en alle andere collectief georganiseerde renovaties zoals i.s.m. VME’s voor appartementsgebouwen.

Inspiratie voor het aanwenden van de subsidie

Steden en gemeenten die collectieve renovaties op hun grondgebied willen bevorderen kunnen hier hun trekkingsrecht voor inzetten.

De gemeente kan de subsidie aanwenden voor:

  • Het aanbieden van een commerciële renovatiebegeleidingstool;
  • Projectwerving via communicatie- en facilitatie (bv. oproep naar eigenaars, organisatie infoavonden, doelgroepenbeleid, faciliteren wijkaanpak,…);
  • Begeleiding van projecten in het kader van het Noodkoopfonds (via OCMW).

Beiden kunnen intergemeentelijk georganiseerd worden, en/of via een derde partij die daarvoor kosten kan factureren aan de gemeente. 

Financiële opvolging

Art. 6 BVR - De gemeente rapporteert over de uitgaven die gebeurd zijn voor de projecten waarvoor deze subsidie wordt aangevraagd door ze in de jaarrekening te koppelen aan de code ABB-LEKP-2021.