Foto: ©2017 Marcel Schoeters (Lierinbeeld.com)

In een eigentijdse vormgeving (infographic) lijst de stad Lier met haar nieuwe acquisitiebrochure de troeven voor winkel- en horecavestigingen op om retailers te overtuigen zich in het Lierse kernwinkelgebied te vestigen.

Net als andere gemeenten, levert ook Lier elke dag inspanningen om haar aantrekkelijk kernwinkelgebied te behouden. Met een wervende en overzichtelijke brochure wil de stad haar vestigingstroeven voor detailhandel, horeca en diensten profileren door een aantal gegevens gebundeld aan te bieden aan potentiële retailers (vastgoedeigenaars, -investeerders, -beheerders en expansiemanagers).

Lier heeft een verzorgingsgebied van 200.000 mensen die in meer of mindere mate in Lier winkelen of genieten van een horecabezoek. Het winkelaanbod op vlak van mode is relatief groot, koppel daaraan ook het historische karakter van de stad, de aanwezigheid van water en het groenaanbod rond het centrum én een florissant horeca-apparaat en je hebt ingrediënten genoeg voor een dagje of weekendje uit. "De synergie van al deze pluspunten wil de stad in de toekomst nog beter etaleren & uitspelen", zegt ook teamcoördinator Ondernemen, Hannelore Vermassen.

Dankzij de kernversterkende acties, maatregelen en evenementen, zijn er hoopvolle signalen. De leegstandscijfers dalen lichtjes ten opzichte van de nulmeting uit 2016. De budgetten voor promotie nemen de laatste jaren daarentegen een sterke vlucht. Lier investeert in acties en evenementen om haar winkels te promoten, organiseert vormingen voor de winkeliers rond o.m. e-commerce & sociale media, geeft een premie van 10.000 euro voor nieuwe winkels die zich in leegstaande panden vestigen en probeert eigenaars van leegstaande panden actief te benaderen.

Meer info over de acties en de reglementen vindt u op de website.

 

 

Meer weten?