ICT-bouwstenen

De bouwstenen bestaan uit digitale producten, standaarden en voorzieningen waarmee lokale besturen hun primaire processen kunnen inrichten. De bouwstenen dragen bij aan de realisatie van een goed werkende en samenhangende digitale overheid die burgers en bedrijven verwachten: uitvoeringsprocessen zijn op elkaar afgestemd, informatie is makkelijk vindbaar en transacties zijn eenvoudig uitvoerbaar. Door slim te digitaliseren en gebruik te maken van generieke voorzieningen wordt de dienstverlening veranderd en beter georganiseerd, waardoor het geheel effici├źnter wordt. Versnippering van een goed functionerende overheid wordt voorkomen door het gebruik van bouwsten te bevorderen. 

We kunnen de bouwstenen grofweg opdelen in vier thema's:

  • Identificatie & authenticatie - In de fysieke wereld dient iemand die een auto huurt, een uitkering aanvraagt of een bankrekening opent, zich te legitimeren. In de digitale wereld is dit niet anders. Ook daar is het nodig om de identiteit van een persoon met zekerheid vast te stellen. De overheid werkt aan veilig en makkelijk inloggen. Met als doel: zoveel mogelijk zaken online regelen. 
  • Dienstverlening - Inwoners, ondernemers en instellingen moeten op gemakkelijke wijze, zaken doen met de overheid. Dat betekent dat overheidsinformatie makkelijk vindbaar, begrijpelijk en transparant behoort te zijn. Om dit te realiseren ontwikkelt de overheid intu├»tieve websites en portalen. Daarnaast werkt de overheid aan initiatieven die inwoners in staat stellen om regie te houden op hun persoonlijke gegevens.