Op vrijdag 15 oktober organiseerde het Netwerk Klimaat samen met de Minaraad haar zesde Energieke Vrijdag.

Begin maart 2021 bracht de Minaraad een studie en advies uit over de afstemming van hernieuwbare energie binnen de specifieke ruimtelijke context van Vlaanderen.
Hierbij legde men de focus op zowel het technisch als maatschappelijk wenselijk potentieel van hernieuwbare energie alsook de governance om dit in de praktijk te kunnen brengen.

In het boek “Gebiedsgerichte afstemming van hernieuwbare energie” werd het informatief en adviserend deel van de Minaraad herwerkt in een overzichtelijk en toegankelijk geheel – op maat van lokale besturen en andere stakeholders.

De algemene boodschap luidt immers dat er dringend nood is aan een nieuwe samenwerking van zowel gouvernementele alsook niet-gouvernementele overheden in Vlaanderen.
Dit zou moeten leiden tot (deel)akkoorden, plannen en acties om tot een ruimtelijk efficiënte, organisatorisch coherente én maatschappelijk gedragen (toekomstige) inplanting van hernieuwbare energie in Vlaanderen te komen.

Naast de Minaraad en VVSG (partner bij de Minaraad), ondersteunt ook het Netwerk Klimaat dit doel en deze publicatie.

We stelden het boek aan jou voor tijdens onze Energieke Vrijdag.

Heb je geen tijd om het webinar te bekijken, dan kan je gerust ook de presentaties doornemen: