Als lokaal mandataris kan je een eigen sociaal statuut hebben (“aanvullend sociaal statuut”). Dat hangt in de eerste plaats af van de afwezigheid van een andere vorm van sociale bescherming (bv. via de reguliere job, een pensioen, een uitkering, etc.). Is dat het geval, dan moet je dit aan het gemeentebestuur laten weten en dan ben je beschermd in geval van ziekte, invaliditeit of werkloosheid (en heb je dus recht op uitkeringen).

Voor deze bescherming betaalt het bestuur werkgeversbijdragen en betaal je ook zelf 5,57% werknemersbijdragen op je brutowedde. Echter, sinds de start van de lopende legislatuur (2019-2024) bestaat er een regeling die mandatarissen ‘beloont’ die voltijds voor hun mandaat kiezen. Hierdoor zal het gemeentebestuur deze werknemersbijdrage ten laste nemen, evenals de pensioenbijdrage van 7,5% en nog enkele andere sociale bijdragen.

Ook interessant:

Wedde van een burgemeester