Mechelen_Levensbeschouwing_KerK_Geknipt.jpg
Provider image

Veel burgers, organisaties en groepen willen graag het gesprek aangaan met mensen met verschillende levensbeschouwingen en bijvoorbeeld gebedshuizen bezoeken . Als lokaal bestuur kan je deze ontmoeting, samen met de levensbeschouwingen op je grondgebied, op verschillende manieren organiseren. (Foto gemeente Maasmechelen)

Categorie

Levensbeschouwing

Doelen

 • Het samenleven in diversiteit en onderling respect bevorderen door interlevensbeschouwelijke ontmoeting en dialoog.
 • Stimuleren van open, ongedwongen contacten met de diversiteit aan levensbeschouwingen in de gemeente.
 • Werken aan een correcte beelvorming over verschillende levensbeschouwingen.
 • Levensbeschouwelijke organisaties een actief, sociaal engagement laten opnemen in de lokale samenleving.

 

 

Doelgroep

 • Inwoners van de gemeente
 • Levensbeschouwelijke gemeenschappen

 

Een samenleving dat gekenmerkt wordt door superdiversiteit weerspiegelt zich op alle onderdelen van de cultuur. Geloof en religie is voor velen een heel belangrijke houdvast. Het bidden, de rituelen en het bezoeken van een gebedsplaats is een groot deel van hun leven. Het aanmoedigen van ontmoeting tussen mensen met verschillende geloven kan zorgen voor wederzijds respect, begrip en kan ook de interesses aanwakkeren. Als lokaal bestuur kan je deze ontmoeting, samen met de levensbeschouwingen, op verschillende manieren organiseren. 

Succesfactoren

 • Betrek de levensbeschouwingen in het hele proces: dit gezamenlijk initiatief kan een basis vormen voor structurele dialoog tussen lokaal bestuur en de verschillende levensbeschouwingen.
 • Werk samen met de dienst Toerisme zodat het initiatief wordt opgenomen in het toeristisch aanbod.
 • Werk samen met het onderwijs een pakket op maat uit voor leerlingen.

Uitdagingen

 • Het is belangrijk om ieder jaar wat vernieuwing te brengen en het interessant te houden, bijvoorbeeld door aan te sluiten op actuele thema's of door elke editie een andere stadswijk te verkennen.

Partners

 • Het Agentschap Integratie en Inburgering begeleidt interlevensbeschouwelijke projecten zoals open gebedshuisdagen.
 • Orbit vzw organiseert het Profundo project samen met lokale besturen.
 • Het Huis van de Mens, Erfgoedcel, Vormingplus regio Brugge, FMDO ondersteunen het Brugse project 'Afscheidsrituelen in verschillende levensbeschouwingen'

Deze praktijk in

Lokeren & Sint-Niklaas

Met de opleiding van gidsen voor de lokale moskeeën willen Sint-Niklaas en Lokeren tegemoet komen aan de toenemende vraag van burgers, organisaties en stadsdiensten om een moskee te bezoeken en kwaliteitsvolle gesprekken aan te gaan. De moskeeverenigingen kunnen op deze manier in dialoog treden met de buurt en een inkijk geven in hun werking.

Een groep van kandidaat-gidsen volgt een opleiding van 6 halve dagen. Daarin krijgen ze enerzijds de nodige skills als gids aangeleerd, anderzijds krijgen ze correcte info over de islam mee. Er zijn terugkomdagen om uit de ervaringen van voorbije gidsbeurten te leren. De gidsen worden opgenomen in het toeristisch aanbod van de gemeente zodat een bezoek van een moskee door een opgeleide gids via de gemeente kan aangevraagd worden.

Betrokken diensten: integratie & toerisme: communicatie aanbod, opname in bestand toeristische gidsen, kwaliteitscontrole.

Partners: Moskeeverenigingen (zoeken en aanleveren van kandidaat gidsen), Centrum voor volwassenenonderwijs (opleiding), Agentschap Integratie en Inburgering (ontwikkeling project).

Contact integratiedienst

Mechelen

 • Sinds 2010 organiseert stad Mechelen samen met het interlevensbeschouwelijk overlegplatform 'Tussen hemel en Mechelen' en Vormingplus de wandel- of fietsroute ‘Start to Believe’. Deze route doorheen de Dijlestad neemt je mee langs 11 levensbeschouwelijke ontmoetingsplaatsen. Je wordt ondergedompeld in het verhaal van Marokkaanse islamitische gastarbeiders, je ontdekt waarom de boeddhistische tempel vooral Thaise vrouwen telt en waarmee vrijzinnig humanistische consulenten jou kunnen ondersteunen. En dat is nog maar een tipje van de sluier.
  Een gratis brochure met stadsplannetje en achtergrondinfo begeleidt je langs deze inspirerende plaatsen. De levensbeschouwingen zelf reikten de informatie hiervoor aan: een mix aan geschiedenis, human interest en lokale inbedding. Je kan deze handige brochure gratis bestellen via diversiteit@mechelen.be. De podcast kan je downloaden of online beluisteren.
  Indien je met je klas of je vereniging een bezoek wil brengen aan één van de levensbeschouwingen kan dat ook. Je neemt dan contact op met de verantwoordelijke van de betreffende levensbeschouwing.
  Je kan fietsen huren bij het fietspunt aan de voorzijde van het station van Mechelen. Mensen die minder mobiel zijn, kunnen gebruikmaken van een tandem of rolstoelfiets (enkel voor kinderen) bij 't Atelier.
  De in Mechelen aanwezige levensbeschouwingen werden zelf betrokken in een intensieve dialoog, waarvan de fietstocht het eindproduct is.
   
 • Netoverschrijdende interlevensbeschouwelijke dialoog binnen het Mechelse onderwijs: deze dialoog verwijst naar een breed pluralistisch proces dat op verschillende niveaus tot stand wordt gebracht. Samen maken de verschillende onderdelen een krachtige voedingsbodem waaruit een verbindend (school)klimaat kan ontstaan. In het eerste trimester van schooljaar 2018-19 werd een verdiepend proces gevoerd van netoverschrijdende interlevensbeschouwelijke dialoog. Een 4-tal sessies werden georganiseerd.  Er wordt vraag gestuurd gewerkt. Hetgeen leeft op scholen en tussen groepen mensen vormt de basis en de aanleiding van het gesprek. Zo is er de behoefte, zowel bij onderwijspartners als bij leden van de referentiegroep om verder in gesprek te gaan over een aantal aspecten m.b.t. de islam. Dit werd besproken in verschillende vergaderingen met de referentiegroep en op het Onderwijsoverleg Mechelen (OOM). Het gaat in essentie om thema’s die vervreemding oproepen, voor spanning zorgen en polarisering in de hand werken. In de praktijk kan het dus ook om meer gaan dan strikt levensbeschouwelijke zaken, alleen merken we dat in de beeldvorming het toch vaak daartoe teruggebracht wordt.  
  Contactanke.anthoni@mechelen.be

Antwerpen, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Oostende

Profundo is een reeks activiteiten waarbij je verschillende levensbeschouwingen in je stad kan ontmoeten. De wandelingen, fietstochten, concerten, voorstellingen, lezingen en etentjes worden georganiseerd door de stad in samenwerking met Orbit vzw. Het initiatief is zeer populair, vooral bij scholen. Het is een fijne manier om verschillende gemeenschappen te leren kennen en even toerist in eigen stad te zijn.

In Oostende wordt Profundo jaarlijks georganiseerd gedurende twee dagen. Op zondag kan de Oostendenaar zich inschrijven voor een van de aangeboden wandellussen met telkens een drietal levensbeschouwelijke locaties. Vrijwillige gidsen vertellen tijdens de wandeling leuke anekdotes over de stad. De wandeling wordt afgesloten met een receptie. Op maandag kunnen studenten uit de 2de en 3de graad secundair onderwijs de wandeling volgen. Naast de wandelingen wordt er ook een randprogramma aangeboden met bijvoorbeeld een fototentoonstelling of theaterstuk.

In Gent is er twee maal per jaar een Profundo-activiteit, georganiseerd in samenwerking met VOEM vzw, vzw De Centrale en de Dienst Welzijn en Gelijke kansen. Elke editie wordt een andere stadswijk bezocht.

Verschillende gemeenten in Limburg

Het Agentschap Integratie en Inburgering, lokale besturen en gebedshuizen in de regio Limburg organiseren jaarlijks een opendeurdag van gebedshuizen. Hiermee willen ze werken aan sociale cohesie in Limburg. De Open Gebedshuizendag creëert ontmoetingen tussen inwoners en diverse levensbeschouwingen. Tegelijkertijd krijgen de lokale besturen zicht op de diversiteit aan levensbeschouwingen binnen hun gemeente. Er is een provinciale stuurgroep die de grote lijnen uitzet, zoals de keuze voor de naam, een datum, algemeen promotiemateriaal. Per deelnemende gemeente is er een lokale werkgroep waarin het lokaal bestuur en de geïnteresseerde levensbeschouwingen zetelen. Zij bespreken welke gebedshuizen hun deuren voor het brede publiek open zetten, of ze een wandeltocht organiseren, of er lokale promo mogelijk is, … Dankzij deze werkgroep is er meteen een ingang voor structurele dialoog tussen het lokaal bestuur en diverse levensbeschouwingen. Het Agentschap Integratie en Inburgering neemt een coördinerende rol op bij de Open Gebedshuizendag of adviseert met expertise.

Brugge

De diversiteitsdienst van Brugge wilt met dit project de Brugse levensbeschouwingen onder de aandacht brengen. Hierbij focussen ze op afscheidsrituelen en levenseinde. Enerzijds willen ze professionelen (ziekenhuizen, begrafenisondernemers, hulpverleners…) informeren, anderzijds willen ze de brede bevolking (scholen, organisatie, geïnteresseerde burgers…) sensibiliseren. Men wilt tonen wat bestaat en bruggen slaan tussen mensen van diverse herkomst. Met culturele verschillen (en overeenkomsten) als uitgangspunt. 
Contacttom.feys@brugge.be

Genk

Dit initiatief ontstond vanuit de aanwezige polarisatie en de vaststelling dat er een gebrek aan kennis en deskundigheid omtrent zowel polarisatie als religieuze diversiteit is. Binnen deze werking wordt gezocht naar efficiënte en originele werkvormen voor dialoog en het uitwisselen van ideeën en opvattingen tussen leerlingen, leerkrachten, ouders en scholen. We werken met diverse groepen ‘stakeholders’. Er wordt gezocht naar originele werkvormen voor dialoog en het uitwisselen van ideeën, opvattingen tussen leerlingen, leerkrachten en ouders binnen dezelfde scholen, maar ook over scholen heen. 
Contacttine.bos@gmail.com

 

 

Beleidsdomeinen

 • Levensbeschouwing
 • Onderwijs
 • Vrije tijd (cultuur)
 • Toerisme

Staat jouw praktijk nog niet in de databank? Vul dan deze fiche in.

Deze databank bouwen we samen met jullie! Wil je een wijziging, foto, update of opmerking doorgeven? Mail samenleven@vvsg.be.