Het decreet over het lokaal bestuur legt de bevoegdheden van het BCSD vast. Kenmerkend is dat gaat om gesloten bevoegdheid wat betekent dat het BCSD enkel taken kan uitoefenen die door het decreet lokaal bestuur aan het BCSD gegeven worden. De OCMW-raad en het vast bureau kunnen dus geen andere bevoegdheden aan het BCSD delegeren. En omgekeerd kan het BCSD ook geen bevoegdheden weggeven aan de raad of het vast bureau. Op deze regel bestaat één uitzondering: het BCSD mag één of meer subcomités oprichten en daar BCSD-bevoegdheden aan delegeren.

Er zijn vier bevoegdheden aan het BCSD toegewezen:

Daarnaast is het BCSD ook bevoegd voor:

Andere bevoegdheden kan het BCSD niet hebben.

Veelgestelde vragen