Maatschappelijk werkers die werkloze mensen begeleiden, willen weten wanneer iemand recht heeft op een werkloosheidsvergoeding.

Zij stellen zich de volgende vragen:

  • Wat zijn de basisprincipes en uitgangspunten die de RVA hanteert?
  • Over welke informatie kan de RVA beschikken?
  • Welke informatie is effectief nodig om de berekening te kunnen doen?
  • Wat is de duurtijd van de referteperiode?
  • Met welke dagen/periodes (van tewerkstelling) wordt er rekening gehouden?
  • Hoeveel dagen moet men gewerkt hebben?
  • Welke andere elementen zijn ook van belang?
  • Enz.

Dit is -in het algemeen- belangrijk om te weten voor OCMW-medewerkers, en zeker als men bepaalde mensen zelf, als OCMW, wil tewerkstellen in het kader van een art. 60 § 7 – tewerkstelling.

In samenwerking met de RVA, organiseerde de VVSG, op maandag 22 april 2024, een webinar met de titel ‘Basisinfo over het toelaten tot werkloosheidsuitkeringen (de zogenaamde ‘toelaatbaarheid’)’.

Het webinar is geenszins als opleiding bedoeld. Met de informatie die toegelicht is, in het achterhoofd, weet je, als OCMW-medewerker, beter welke vragen je best stelt aan de hulpvrager, en gaan er eventueel belletjes rinkelen.

De eigenlijke berekening blijft uiteraard de expertise van de RVA-medewerker.

 

Je hebt nog de kans om het webinar (opnieuw) te bekijken:

Wil je de presentatie  nog eens raadplegen, kan dat uiteraard ook.

Nog aanvullend, ter informatie: Het GGMMI (gemiddeld gewaarborgd minimum maandinkomen) is, vanaf 1 april 2024, opgetrokken tot 2.029,88 euro.

Tijdens het webinar werden er een aantal vragen gesteld, die ook beantwoord werden door de RVA. Deze FAQ geeft een overzicht van alle gestelde vragen en gegeven antwoorden.

 

Miet Remans, stafmedewerker KSZ en gegevensdeling

Fabio Contipelli, stafmedewerker werk en sociale economie