"De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zullen lokaal zijn, of ze zullen niet zijn," stelt Wim Dries, VVSG-voorzitter en burgemeester van Genk. Inderdaad, lokale besturen spelen een cruciale rol in de realisatie van de SDG's. De SDG's hebben lokale overheden dus nodig, maar andersom hebben ze lokale overheden ook heel wat te bieden. De SDG's zijn immers een ideale kapstok om lokale doelstellingen en acties aan op te hangen en te verbinden met globale uitdagingen. Aan de slag gaan met de SDG's betekent bovendien dat je over het muurtje moet kijken en stimuleert dus transversaal werken.

De vertaalslag maken van die internationale doelstellingen naar het lokale niveau, is echter niet eenvoudig. Vlaamse steden en gemeenten kunnen daarom rekenen op ondersteuning van VVSG.

De VVSG richtte o.a. een online kennisgroep op, waarin lokale besturen ervaringen uitwisselen over werken met het kader van de SDG’s in de gemeentelijke organisatie en beleidsplanning. 

Opleidingen in de kijker

Recente items

Kennisitem - 24-07-2024
18.07.2024 Uitvoeringsverordening (EU) 2024/1962 wijz. Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2289 wat betreft de presentatie van de inhoud van de strategische GLB-plannen met betrekking tot de GLMC-normen 7 en 8 en wijz. Uitvoeringsverordening (EU) 2022/
# Financiën, Europa, SDG's, Bestuur Lees meer
Kennisitem - 15-07-2024
11.07.2024 KB wijz. KB 18.11.2002 houdende regeling van de erkenning van uitrustingen bestemd voor de opslag, verwerking en conditionering van radioactief afval
# SDG's Lees meer
Kennisitem - 15-07-2024
11.07.2024 KB inzake de indeling van het radioactief afval en de verbruikte kernbrandstof, de meeteenheden en de wijze van verbruik van de volumekredieten, en de contractuele overdrachtscriteria
# SDG's Lees meer
Kennisitem - 18-07-2024
09.07.2024 KB wijz. KB 08.11.2007 betr. de preventie en het herstel van milieuschade tengevolge van het vervoer over de weg, per spoor, over de binnenwateren of in de lucht van: uitheemse plantensoorten evenals van uitheemse diersoorten en hun kreng
# SDG's Lees meer