"De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zullen lokaal zijn, of ze zullen niet zijn," stelt Wim Dries, VVSG-voorzitter en burgemeester van Genk. Inderdaad, lokale besturen spelen een cruciale rol in de realisatie van de SDG's. De SDG's hebben lokale overheden dus nodig, maar andersom hebben ze lokale overheden ook heel wat te bieden. De SDG's zijn immers een ideale kapstok om lokale doelstellingen en acties aan op te hangen en te verbinden met globale uitdagingen. Aan de slag gaan met de SDG's betekent bovendien dat je over het muurtje moet kijken en stimuleert dus transversaal werken.

De vertaalslag maken van die internationale doelstellingen naar het lokale niveau, is echter niet eenvoudig. Vlaamse steden en gemeenten kunnen daarom rekenen op ondersteuning van VVSG.

De VVSG richtte o.a. een online kennisgroep op, waarin lokale besturen ervaringen uitwisselen over werken met het kader van de SDG’s in de gemeentelijke organisatie en beleidsplanning. 

Opleidingen in de kijker

Recente items

Kennisitem - 19-04-2024
29.03.2024 BVR waarbij de overstroming die zich voordeed van 5 tot en met 22.11.2023 als een ramp wordt erkend en waarbij de geografische uitgestrektheid van die ramp wordt afgebakend
# SDG's Lees meer
Kennisitem - 22-04-2024
29.03.2024 Dec. wijz. Mestdecreet van 22.12.2006
# SDG's Lees meer
Kennisitem - 27-03-2024
22.03.2024 Uitvoeringsverordening (EU) 2024/917 wijz. Uitvoeringsverordening (EU) 2022/92 wat betreft bepaalde rapportagevereisten voor passief opgevist afval
# Europa, SDG's, Bestuur Lees meer
Kennisitem - 05-04-2024
21.03.2024 Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid
# SDG's, Bestuur, Veiligheid Lees meer