Praktijk informatie Lokale overheidsopdrachten: ga mee in gesprek op ons kennisdelingsplatform # Bestuur
Lees meer

Recente items

Kennisitem - 12-04-2023
12.04.2023 Omzendbrief 307septies - Verwerving (aankoop, huurkoop, huur en lease) van schone (emissie loze) voertuigen die ingeschreven zijn in Belgiƫ
# Overheidsopdrachten, Bestuur Lees meer
Kennisitem - 14-04-2023
07.04.2023 KB tot vaststelling van een basisveiligheidsopleiding met betrekking tot tijdelijke of mobiele bouwplaatsen en tot verbetering van de communicatie op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
# Overheidsopdrachten, Bestuur Lees meer
Kennisitem - 02-06-2023
07.04.2023 KB wijz. KB 23.01.2012 plaatsing van overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied
# Overheidsopdrachten, Lokale Politie, Bestuur, Veiligheid Lees meer
Kennisitem - 17-04-2023
Omz. Aannemingen van werken die onder het bouwbedrijf ressorteren - Herziening van de prijs der aannemingen - Wijziging van de lonen en sociale lasten van 01.04.2023 - 30.06.2023 - Waarden S en s
# Overheidsopdrachten, Bestuur Lees meer