Algemene informatie

Artikel 2, 17┬░ van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten:

Overheidsopdracht is een overeenkomst onder bezwarende titel die wordt gesloten tussen een of meer ondernemers en een of meer aanbesteders en die betrekking heeft op het uitvoeren van werken, het leveren van producten of het verlenen van diensten.

Bij de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten, mag je de basisbeginselen niet uit het oog verliezen. Deze beginselen zijn uiteraard de beginselen van behoorlijk bestuur, die zijn nooit veraf, en de beginselen die specifiek in de wetgeving geschreven zijn:

  • De aanbesteders behandelen de ondernemers op gelijke en niet-discriminerende wijze en handelen op een transparante en proportionele wijze.
  • Ondernemers mogen geen handelingen stellen, overeenkomsten sluiten of afspraken maken die de normale mededingingsvoorwaarden kunnen vertekenen.
  • Aanbesteders mogen de opdracht niet zodanig opstellen met de bedoeling om:
    • Mededinging kunstmatig te beperken;
    • Ondernemers uit het toepassingsgebied te sluiten.

Delegatiemogelijkheden voor overheidsopdrachten

Deze tekst en dit schema geven op basis van de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur een overzicht van de delegatiemogelijkheden voor overheidsopdrachten door respectievelijk de gemeente en het OCMW. 

Praktijk informatie Lokale overheidsopdrachten: ga mee in gesprek op ons kennisdelingsplatform # Bestuur
Lees meer

Recente items

Kies voor maatschappelijk verantwoorde overheidsopdrachten met de MVOO-criteriatool 1
Nieuws - 29-05-2024
Kies voor maatschappelijk verantwoorde overheidsopdrachten met de MVOO-criteriatool
# Subsidies en financiering, Overheidsopdrachten, Milieu, klimaat & duurzaamheid, Bestuur Lees meer
Kennisitem - 06-06-2024
25.05.2024 KB betr. de transactie bij inbreuken op de wet 31.05.2017 betr. de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat
# Overheidsopdrachten, Bestuur Lees meer
Maximale bedragen van de erkenning van aannemers verhogen 3
Nieuws - 15-05-2024
Maximale bedragen van de erkenning van aannemers verhogen
# Overheidsopdrachten, Actuele informatie, Voorbereiding van de opdracht, Bestuur Lees meer
Betalingsregels voor overheidsopdrachten wijzigen 4
Nieuws - 15-05-2024
Betalingsregels voor overheidsopdrachten wijzigen
# Financi├źn, Overheidsopdrachten, Bestuur Lees meer