Algemene informatie

Artikel 2, 17° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten:

Overheidsopdracht is een overeenkomst onder bezwarende titel die wordt gesloten tussen een of meer ondernemers en een of meer aanbesteders en die betrekking heeft op het uitvoeren van werken, het leveren van producten of het verlenen van diensten.

Bij de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten, mag je de basisbeginselen niet uit het oog verliezen. Deze beginselen zijn uiteraard de beginselen van behoorlijk bestuur, die zijn nooit veraf, en de beginselen die specifiek in de wetgeving geschreven zijn:

  • De aanbesteders behandelen de ondernemers op gelijke en niet-discriminerende wijze en handelen op een transparante en proportionele wijze.
  • Ondernemers mogen geen handelingen stellen, overeenkomsten sluiten of afspraken maken die de normale mededingingsvoorwaarden kunnen vertekenen.
  • Aanbesteders mogen de opdracht niet zodanig opstellen met de bedoeling om:
    • Mededinging kunstmatig te beperken;
    • Ondernemers uit het toepassingsgebied te sluiten.

Delegatiemogelijkheden voor overheidsopdrachten

Deze tekst en dit schema geven op basis van de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur een overzicht van de delegatiemogelijkheden voor overheidsopdrachten door respectievelijk de gemeente en het OCMW. 

Praktijk informatie Lokale overheidsopdrachten: ga mee in gesprek op ons kennisdelingsplatform # Bestuur
Lees meer

Recente items

Vernieuwde telecomraamcontracten voor lokale besturen: betere voorwaarden en mogelijkheden 1
Nieuws - 21-09-2023
Vernieuwde telecomraamcontracten voor lokale besturen: betere voorwaarden en mogelijkheden
# Overheidsopdrachten, Bestuur Lees meer
Kennisitem - 22-09-2023
13.09.2023 KB tot vaststelling van bijzondere regels inzake overheidsopdrachten voor biologische geneesmiddelen
# Overheidsopdrachten, Gezondheidsbeleid, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn Lees meer
Niet-residentiële EPC vernieuwen? Doe het via het VEB-raamcontract 3
Nieuws - 07-09-2023
Niet-residentiële EPC vernieuwen? Doe het via het VEB-raamcontract
# Overheidsopdrachten, Milieu, Milieu, klimaat & duurzaamheid Lees meer
Kennisitem - 21-09-2023
04.09.2023 KB wijz. KB 14.01.2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van het KB 09.03.2022 tot vaststelling van de modaliteiten aangaande de verplichting voor de ondernemers op het gebied van de elektronisch
# Overheidsopdrachten, Bestuur Lees meer