Recente kennisitems

Kennisitem - 13-10-2021
03.10.2021 KB wijz. KB 13.04.2019 tot uitvoering van de wet 17.03.2019 tot invoering van het elektronisch proces-verbaal bij de inspectiediensten van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en tot wijziging van het Socia
# Overheidsopdrachten, Economie, Sociale dienstverlening, Preventie en veiligheid, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn, Veiligheid, Werken en ondernemen Lees meer
Proefproject Smart Sporting Cities in Leuven brengt sporters in de publieke ruimte in kaart 2
Kennisitem - 08-09-2021
Proefproject Smart Sporting Cities in Leuven brengt sporters in de publieke ruimte in kaart
# Overheidsopdrachten, Innovatie en digitale transformatie, Lokale innovatie, Bestuur Lees meer
Kennisitem - 11-10-2021
Omz. Metaal-, machine en elektrische bouw: fabriek en werkplaats- buitenmonteurs van bruggen en metalen gebinten. Sectoren die aan de metaal-, machine en elektrische bouw verwant zijn: elektriciens. Lonen, sociale lasten en verzekeringen
# Overheidsopdrachten, Bestuur Lees meer
Kennisitem - 30-08-2021
19.08.2021 MB tot aanstelling van de ambtenaren bevoegd voor de opsporing en vaststelling van de inbreuken begaan door de architect en het voorstellen van de transactie in het kader van de twee wetten betr. de verplichte verzekeringen in de bouwsect
# Overheidsopdrachten, Preventie en veiligheid, Bestuur, Veiligheid Lees meer