Recente kennisitems

Kennisitem - 16-04-2019
07.04.2019 Wet wijz. wet 17.06.2016 inzake overheidsopdrachten, de wet 17.06.2016 betr. de concessieovereenkomsten, de wet 13.08.2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsge
# Overheidsopdrachten, Bestuur read.more
Kennisitem - 08-04-2019
Typebestekken
# Overheidsopdrachten, Typebestekken, Bestuur read.more
Kennisitem - 03-04-2019
01.03.2019 Wet wijz. wet 07.12.1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus en wijz. wet 15.05.2007 betr. de civiele veiligheid, ter precisering van de voor de politiezones en de hulpverleningszones gelden
# Overheidsopdrachten, Noodplanning, Lokale Politie, Hulpverleningszones, Bestuur, Veiligheid read.more
Kennisitem - 17-04-2019
Omz. Metaal-, machine en elektrische bouw: fabriek en werkplaats- buitenmonteurs van bruggen en metalen gebinten. Sectoren die aan de metaal-, machine en elektrische bouw verwant zijn: elektriciens. Lonen, sociale lasten en verzekeringen.
# Overheidsopdrachten, Bestuur read.more