Praktijk informatie Lokale overheidsopdrachten: ga mee in gesprek op ons kennisdelingsplatform # Bestuur
Lees meer

Recente items

Kennisitem - 19-12-2022
Omz. Metaal-, machine en elektrische bouw: fabriek en werkplaats- buitenmonteurs van bruggen en metalen gebinten. Sectoren die aan de metaal-, machine en elektrische bouw verwant zijn: elektriciens. Lonen, sociale lasten en verzekeringen
# Overheidsopdrachten, Bestuur Lees meer
Kennisitem - 09-12-2022
29.11.2022 KB betr. de toekenning van een voorschot in het kader van overheidsopdrachten omwille van de economische situatie ingevolge de oorlog in Oekraïne
# Overheidsopdrachten, Bestuur Lees meer
Kennisitem - 29-11-2022
24.11.2022 Uitvoeringsverordening (EU) 2022/2303 wijz. Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1780 tot vaststelling van standaardformulieren voor de bekendmaking van aankondigingen op het gebied van overheidsopdrachten
# Overheidsopdrachten, Bestuur Lees meer
Kennisitem - 19-12-2022
22.11.2022 KB tot aanpassing van diverse arbeidsrechtelijke koninklijke besluiten
# Overheidsopdrachten, Personeel, Bestuur Lees meer