Algemene informatie

Artikel 2, 17° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten:

Overheidsopdracht is een overeenkomst onder bezwarende titel die wordt gesloten tussen een of meer ondernemers en een of meer aanbesteders en die betrekking heeft op het uitvoeren van werken, het leveren van producten of het verlenen van diensten.

Bij de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten, mag je de basisbeginselen niet uit het oog verliezen. Deze beginselen zijn uiteraard de beginselen van behoorlijk bestuur, die zijn nooit veraf, en de beginselen die specifiek in de wetgeving geschreven zijn:

  • De aanbesteders behandelen de ondernemers op gelijke en niet-discriminerende wijze en handelen op een transparante en proportionele wijze.
  • Ondernemers mogen geen handelingen stellen, overeenkomsten sluiten of afspraken maken die de normale mededingingsvoorwaarden kunnen vertekenen.
  • Aanbesteders mogen de opdracht niet zodanig opstellen met de bedoeling om:
    • Mededinging kunstmatig te beperken;
    • Ondernemers uit het toepassingsgebied te sluiten.

Delegatiemogelijkheden voor overheidsopdrachten

Deze tekst en dit schema geven op basis van de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur een overzicht van de delegatiemogelijkheden voor overheidsopdrachten door respectievelijk de gemeente en het OCMW. 

Praktijk informatie Lokale overheidsopdrachten: ga mee in gesprek op ons kennisdelingsplatform # Bestuur
Lees meer

Recente items

Hulp nodig om als lokaal bestuur via overheidsopdrachten innovatieve oplossing te laten valideren en ontwikkelen? 1
Nieuws - 22-02-2024
Hulp nodig om als lokaal bestuur via overheidsopdrachten innovatieve oplossing te laten valideren en ontwikkelen?
# Overheidsopdrachten, Innovatie en digitale transformatie, Bestuur Lees meer
Melden statistische gegevens overheidsopdrachten onder Europese drempels: deadline 15 maart 2
Nieuws - 06-02-2024
Melden statistische gegevens overheidsopdrachten onder Europese drempels: deadline 15 maart
# Overheidsopdrachten, Bestuur Lees meer
Kennisitem - 20-02-2024
Projectaanvraag Programma Innovatieve Overheidsopdrachten
# Financiën, Overheidsopdrachten, Bestuur Lees meer
Kennisitem - 02-02-2024
Charter - Toegang van kmo’s tot overheidsopdrachten
# Overheidsopdrachten, Bestuur Lees meer