Studies en statistieken

Over lokale financiën verschenen volgende studies en artikels: 

Ook op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur kunt u studies en analyses terugvinden over de lokale financiën en kunt u ook zelf aan de slag gaan met de database waarin alle meerjarenplannen, jaarrekeningen en budgetten van gemeenten, OCMW's, AGB's en welzijnsverenigingen zitten.  

Inleiding tot de lokale financiën

Een gemeente of OCMW goed beheren zonder oog te hebben voor de financiën is uitgesloten. Gezonde lokale financiën zijn echter nooit een doel op zich, maar eerder een noodzakelijke voorwaarde om het algemene beleid van een bestuur concreet te kunnen invullen. Spijtig genoeg beperkt het debat over lokale financiën zich soms al snel tot de vraag of de autofinancieringsmarge positief is of niet. De pocket lokale financiën voor niet-specialisten  geeft u een bredere kijk op de financiën van de lokale besturen.  

 

 

Recente items

Vlaamse steden en gemeenten investeren steeds meer in de fiets 1
Nieuws - 06-12-2022
Vlaamse steden en gemeenten investeren steeds meer in de fiets
# Fietsbeleid, Mobiliteit, Lokale financiën -studies en statistieken, Financiën, Omgeving, Milieu, klimaat & duurzaamheid Lees meer