De kwetsbare persoon centraal stellen, het lijkt een evidentie maar is het dat ook?

Het beter doen voor kwetsbare werkzoekenden met complexe problematieken. Daarvoor slaan ESF, VDAB en lokale besturen samen met relevante dienstverleners de handen in elkaar. 

Kwetsbare werkzoekenden en niet-beroepsactieven die hulp zoeken krijgen vaak te maken met een versnipperde dienstverlening. Ze vinden hun weg niet goed, krijgen niet meteen de ondersteuning die ze nodig hebben en geraken hierdoor ontmoedigd, ervaren stress en verliezen hun vertrouwen in de organisaties. 

Vanuit Europa worden er plannen gemaakt om het in de toekomst anders en het vooral op een efficiëntere manier aan te pakken. ESF zal VDAB en lokale besturen faciliteren om duurzame en dynamische lokale partnerschappen in de steigers te zetten met relevante dienstverleners. 

Met lokale partnerschappen willen we vertrekken vanuit de persoon met complexe problematiek, hen de ondersteuning bieden die nodig is om zelf hun weg te vinden en te participeren in de samenleving. We willen dat hun uitdagingen gehoord en gezien worden vanuit hun eigen context. Dit inclusief maar niet uitsluitend op zoek naar werk.  

Multidisciplinair samenwerken

ESF lanceerde daarom de oproep ‘Capacity Building Lokale Partnerschappen’ als voorbereidend traject. VDAB, VVSG, Gent en Antwerpen tekenden in op de oproep. Zij zullen de komende periode de omkadering uitbouwen om de lokale partnerschappen voor te bereiden om van start te gaan vanaf januari 2024.

Deze nieuwe vorm van multidisciplinair samenwerken tussen ESF, VDAB, lokale besturen en andere dienstverlenende partners streeft naar duurzame, open en dynamische lokale partnerschappen, die op een holistische wijze aan de slag gaan met niet-beroepsactieven en de meest kwetsbare groepen met een complexe problematiek.

Dit project wordt medegefinancierd door het ESF, de Europese Unie en de Vlaamse Overheid.

Recente items

Capacity building lokale partnerschappen 1
Kennisitem - 23-09-2022
Capacity building lokale partnerschappen
# Capacity building lokale partnerschappen, Samenleving, gezin & welzijn, Werken en ondernemen Lees meer