Een duurzame en dynamische weg naar werk

Europa Werk en Sociale Economie roept op om samen te werken in een lokaal partnerschap van de VDAB, lokale overheid en andere dienstverleners.

Het doel is: mensen met complexe problemen helpen om werk te vinden. De partnerschappen komen maximaal tegemoet aan de noden van de doelgroep. Daarom is een partnerschapsvormingsproces nodig dat recht doet aan de lokale variatie van problematieken en actoren. Dat proces werd in 2023 opgebouwd rond de Call For Interest en de oproep van Europa WSE:

  • Stap 1: werkingsgebied afbakenen en lokale noden identificeren
  • Stap 2: Expertise van andere organisaties matchen op de lokale noden
  • Stap 3: Partnerschap ontwikkelen met VDAB, lokale besturen en de gematchte organisaties

Het is belangrijk de partnerschappen te ondersteunen om samen te werken in dat organisatienetwerk en om hun kennis en expertise maximaal te bundelen rond de noden van de klant. De lerende dienstverlening met aandacht voor de complexe situatie van elke individuele klant is prioritair. Dat kan niet met een gestandaardiseerd aanbod. Europa WSE stelde een kwaliteitskader op met aandacht voor lerende dienstverlening en multidisciplinaire samenwerking. Dat staat centraal in de werking van alle partnerschappen.

Om dat allemaal op punt te stellen, maakte Europa WSE budget vrij voor het ‘Capacity Building’-programma in 2022 en 2023.

Capacity Building programma

Een team van VVSG, VDAB, Stad Antwerpen, Stad Gent en Europa WSE bereidde het project voor:

  • Ze werkten het concept uit en gaven de lokale partnerschappen inhoudelijk vorm.
  • Ze ondersteunden de lokale partners om de partnerschappen op te zetten.
  • Ze leiden kwaliteitscoaches op om de partnerschappen te begeleiden.

279 van de 300 lokale besturen engageerde zich om in te stappen in de lokale partnerschappen. 40 van de 44 lokale partnerschappen dienden een projectaanvraag in bij Europa WSE. Alle 40 zijn goedgekeurd en ondertussen opgestart.

 

Financiering en ondersteuning

De lokale besturen en VDAB zorgen samen voor minimaal 30% cofinanciering van elk lokaal partnerschap (in Limburg gaat het om 20 i.p.v. 30%). Ze selecteerden de andere dienstverlenende organisaties op basis van een lokale nodenanalyse. Alle 44 lokale partnerschappen werken met 2 tot 12 partners. VDAB en het lokaal bestuur zijn daar altijd bij.

 

De Vlaamse lokale partnerschappen

Meer info en ondersteuning

Kwaliteitscoaches van VVSG, Stad Antwerpen, Stad Gent en Europa WSE ondersteunen de lokale partnerschappen. VVSG en Europa WSE bieden ook ondersteuning bij administratieve, technische, budgettaire en juridische vragen van de lokale partnerschappen.

Voor die ondersteuning kan je terecht bij:

Bekijk meer informatie en relevante documenten.

Recente items

Capacity building lokale partnerschappen 1
Kennisitem - 04-04-2023
Capacity building lokale partnerschappen
# Lokale partnerschappen voor kwetsbare groepen, Samenleving, gezin & welzijn, Werken en ondernemen Lees meer